юни 25
Заповед №РД-14-199/23.06.2021г. - публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Конуш, Община Хасково

Заповед №РД-14-199/23.06.2021г. и обява за провеждане на : Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Конуш, Община Хасково...

юни 24
Заповед № Т-384/24.06.2021г. - търг за продажба на имот УПИ VI в кв.86 по плана на с.Малево

Заповед № Т-384/24.06.2021г. - Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VI в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1 000,00 кв.м. ...

юни 24
Заповед № Т-383/24.06.2021г. - търг за продажба на имот УПИ VIII в кв.86 по плана на с.Малево

Заповед № Т-383/24.06.2021г. - Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VIII в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1 000,00 кв.м. ...

юни 24
Заповед № Т-382/24.06.2021г. - търг за продажба на имот УПИ VII в кв.86 по плана на с.Малево

Заповед № Т-382/24.06.2021г. - Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VII в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1 000,00 кв.м. ...

юни 24
Заповед № Т-381/24.06.2021г. - търг за продажба на имот УПИ ХII в кв.29 по плана на с.Николово

Заповед № Т-381/24.06.2021г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХII в кв.29 по плана на с.Николово, Община Хасково, с площ 1 114,00 кв.м. ...

юни 23
Заповед № Т-377/23.06.2021г. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Седми етаж от сграда Диспансери, гр.Хасково, кв.“Болярово“, ул.“Болярска“№2

Заповед № Т-377/23.06.2021г. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Седми етаж от сграда Диспансери, гр.Хасково, кв.Болярово, ул.Болярска№2...

Върни се в началото на страницата