ное 30
2020
Заповед №Т-297/30.11.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ II в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 885,00 кв.м....

ное 30
2020
Заповед №Т-296/30.11.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ III в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 889,00 кв.м....

ное 30
2020
Заповед №Т-294/30.11.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ IV в кв.23 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 612,00 кв.м....

ное 13
2020
Заповед Т-284/12.11.2020г.

Заповед Т-284/12.11.2020г. - Публичен търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства...

ное 04
2020
Заповед № Т- 281 от 04.11.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.740.328 по КК на гр.Хасково /бул.Илинден/, с площ 192,00 кв.м. ...

окт 20
2020
Заповед №T-259/20.10.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за застрояване на обект: Сграда за обществено обслужване Търговски обект №2 със ЗП 100 кв. м., разположена между блок №30 (сграда с идентификатор 77195.709.39.12) и сграда с идентификатор 77195.709.39.13 в поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КККР на гр. Хасково (бул. Васил Левски)....

окт 16
2020
Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ГТ собственост на Община Хасково

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ГТ - общинска собственост в териториалния обхват на дейност на ОП Общинско лесничейство Хасково ЛФ 2020г. за Обект 2005....

Върни се в началото на страницата