юли 29
Заповед № 1287 от 29.07.2021г. за откриване на процедура "открит конкурс" за възлагане на добив на дървесина, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №2104.

Заповед № 1287 от 29.07.2021г. за откриване на процедура открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №2104....

юли 23
Заповед № Т-391/23.07.2021 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение находящо се в сграда ОП „Младежки център“ гр.Хасково

Заповед № Т-391/23.07.2021 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Помещение от приземен етаж с площ 215,00 кв.м., находящо се в сграда ОП Младежки център гр.Хасково;...

Върни се в началото на страницата