апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – ниви в землището на с.Мандра, № 029001, № 0170/Обява търг с.Мандра, № 029001, № 017004

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 20, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково ОБЯВЯВА:Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи –ниви за срок от 5 стопански години в землищата на:- с. Конуш- с. Книжовник- с. Гълъбец- с. Въгларово- с. Узунджово- с. Текето-...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – ниви в землището на с.Мандра, № 029001, № 0170/Заповед № Т-017/22.02.2012

На основание чл.19, ал.2 от Наредбата за общинска собственост и Решение №730/29.06.2007г. на Общински съвет-ХасковоОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделски земи – ниви в землището на село Мандра, Община Хасково – с номера:-№ 029001 – с площ 3.842 дка, категория – IV, в местността “Чифличето” – начална тръжна цена...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – ниви в землището на с.Конуш, № 040024, № 03500/Обява търг с.Конуш, № 040024, № 035001

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 20, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково ОБЯВЯВА:Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи –ниви за срок от 5 стопански години в землищата на:- с. Конуш- с. Книжовник- с. Гълъбец- с. Въгларово- с. Узунджово- с. Текето-...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – ниви в землището на с.Конуш, № 040024, № 03500/Заповед № 023/22.02.2012

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.20, чл.69 и чл.70 от Наредбата за общинска собственост ОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделска земя – ниви в землището на село Конуш, Община Хасково – с номера:-№ 040024 – с площ 3.037 дка, категория –V, в местността “Новия...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – ниви в землището на с.Конуш, № 041001, № 04000/Обява търг с.Конуш, № 041001, № 040007

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 20, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково ОБЯВЯВА:Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи –ниви за срок от 5 стопански години в землищата на:- с. Конуш- с. Книжовник- с. Гълъбец- с. Въгларово- с. Узунджово- с. Текето-...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – ниви в землището на с.Конуш, № 041001, № 04000/Заповед № Т-025/22.02.2012

На основание чл.19, ал.2 от Наредбата за общинска собственост ОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделска земя – ниви в землището на село Конуш, Община Хасково – с номера:-№ 041001 – с площ 297.261 дка, категория –V, в местността “Александров блок” – начална тръжна цена /годишна/ – 6540.00 лв. /шест хиляди...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – ниви в землището на с.Книжовник, КЕ № 080033, /Обява търг с.Книжовник, КЕ № 080033 до КЕ № 113003

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 20, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково ОБЯВЯВА:Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи –ниви за срок от 5 стопански години в землищата на:- с. Конуш- с. Книжовник- с. Гълъбец- с. Въгларово- с. Узунджово- с. Текето-...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – ниви в землището на с.Книжовник, КЕ № 080033, /Заповед № Т-022/22.02.2012

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.20, чл.69 и чл.70 от Наредбата за общинска собственост ОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделска земя – ниви в землището на село Книжовник, Община Хасково – с номера:-КЕ № 080033 – с площ 335.840 дка, категория –V, в местността...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – нива в землището на с.Гълъбец, № 013001/Обява търг с.Гълъбец, № 013001

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 20, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково ОБЯВЯВА:Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи –ниви за срок от 5 стопански години в землищата на:- с. Конуш- с. Книжовник- с. Гълъбец- с. Въгларово- с. Узунджово- с. Текето-...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – нива в землището на с.Гълъбец, № 013001/Заповед № Т-021/22.03.2012

На основание чл.19, ал.2 от Наредбата за общинска собственост ОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделска земя – ниви в землището на село Гълъбец, Община Хасково – с номера:-№ 013001 – с площ 8.139 дка, категория –VII, в местността “Юсеинджеке” – начална тръжна цена /годишна/ – 131.00 /сто тридесет и един...

Върни се в началото на страницата