апр 10
2012
Публичен търг с явно наддаване за продажба - поземлен имот в м.”Халилово” и прилежащи сгради/Заповед № Т-080/06.04.2012

На основание чл.38,ал.1 и чл.70,ал.1 от Наредбата за общинската собственост и Решение №137/30.03.2012 год. на Общински съвет – ХасковоОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот, частна общинска собственост:Поземлен имот с идентификатор 77195.27.17 по КК на гр.Хасково, с площ 14 831,00 кв.м., находящ се в м.”Халилово” и прилежащите сгради...

апр 10
2012
Публичен търг с явно наддаване за продажба - поземлен имот идентификатор 77195.722.6/Заповед № Т-081/06.04.2012

На основание чл. 38, ал. 1, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост и Решение №64/03.02.2012 год. на Общински съвет – ХасковоОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот, частна общинска собственост:Поземлен имот с  идентификатор  77195.722.65  по КК на  гр.Хасково , целият с площ  от 2 470,00 кв.м., отреден за етажен паркинг и търговия...

апр 10
2012
Публичен търг с явно наддаване за продажба - бунгала в ПС „Цигов чарк”/Заповед № Т-082/06.04.2012

На основание чл.38, ал.1 и чл.70,ал.1 от Наредбата за общинската собственост и Решение №64/03.02.2012 год. на Общински съвет – ХасковоОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот, частна общинска собственост:I.Бунгала в почивна станция „Цигов чарк”, находящи се в кв.24,УПИ I ”Индивидуално и обществено  вилно застрояване” , Курорт ”Язовир Батак”,Община Батак,Област Пазарджик:1.Паянтово...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Игрища/Заповед № Т-065/29.03.2012

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА ОТМЕНЯМ:Мои заповеди №№Т-034 и Т-035/22.03.2012 год., с които е обявен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на обекти, публична общинска собственост. На кандидатите закупили тръжна документация да бъдат възстановени всички разходи по закупуването на тръжна документация и внесен депозит. Препис от Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Терен в парк "Ямача" /Заповед № Т-065/29.03.2012

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА ОТМЕНЯМ:Мои заповеди №№Т-034 и Т-035/22.03.2012 год., с които е обявен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на обекти, публична общинска собственост. На кандидатите закупили тръжна документация да бъдат възстановени всички разходи по закупуването на тръжна документация и внесен депозит. Препис от Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – язовири и микроязовири за стопански риболов/Заповед № Т-033/14.03.2012

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с Разпореждане №11-02-01-45/12.03.2012 год. на Районна прокуратура гр.ХасковоОТМЕНЯМ:Моя заповед №Т-030/28.02.2012 год., с която е обявен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост, язовири и микроязовири за стопански риболов. На кандидатите закупили тръжна документация да бъдат възстановени всички разходи по закупуването на тръжна документация и внесен...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – язовири и микроязовири за стопански риболов/Заповед № Т-030/28.02.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.11, чл.69 и чл.70 от Наредбата за общинска собственост и Решение №70/03-02-2012 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост, язовири и микроязовири за стопански риболов, при следните условия:1. Землище с. Войводово, яз. имот №...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Търговски обект №1, ул.”Сан Стефано”/Обява търговски обект, ул.Сан Стефано

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 11, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково ОБЯВЯВА:Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост за срок от 10 години:- Помещение в с. Тракиец- обект № 5 находящ се на базар «Веспрем» гр. Хасково- търговски обекти № 1...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Търговски обект №1, ул.”Сан Стефано”/Заповед № Т-028/28.02.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.11, чл.69 и чл.70 от Наредбата за общинска собственост и Решение №78/03-02-2012 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост, при следните условия:1.Търговски обект №1 находящ се в гр.Хасково, ул.”Сан Стефано” с...

Върни се в началото на страницата