юли 05
2012
Публичен търг с явно наддаване за продажби - 07.08.2012 г./ЗАПОВЕД №Т- 118/03.07.2012

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл.45, ал.1 от НУРОС във връзка с процедура по реда на чл. 79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, Решение № 64/03.02.2012. год. на Общински съвет – Хасково и АЧОС № 3502/01.12.2010г.   О Б Я В Я...

юли 04
2012
Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на „Център по дентална меди/Заповед №9/ 29.06.2012 г.

„ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА І - ХАСКОВО” ЕООД гр.Хасково в ликвидация   З  А  П  О  В  Е  Д №9 гр. Хасково 29.06.2012 г.   На основание чл.268 ал.1 от ТЗ, вр. с процедура по чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет - Хасково и Решение № 6/25.11...

юли 04
2012
Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на „Център по дентална меди/Заповед №8/29.06.2012 г.

„ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА І - ХАСКОВО” ЕООД гр.Хасково в ликвидация   З  А  П  О  В  Е  Д №8 гр. Хасково 29.06.2012 г.   На основание чл.268 ал.1 от ТЗ, вр. с процедура по чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет - Хасково и Решение № 6/25.11...

юни 25
2012
Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на „Център по дентална меди/Заповед №6/ 21.06.2012 г.

„ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА І - ХАСКОВО” ЕООД в ликвидация гр.Хасково   З  А  П  О  В  Е  Д №6 гр. Хасково 21.06.2012 г.   На основание чл. 268 ал. 1 от ТЗ, вр. с процедура по чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет - Хасково и Решение №6/25.11.2011...

юни 22
2012
Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на „Център по дентална меди/Заповед №5/ 21.06.2012 г.

„ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА І - ХАСКОВО” ЕООД в ликвидация гр.Хасково    З  А  П  О  В  Е  Д №5 гр. Хасково 21.06.2012 г.   На основание чл.268 ал.1 от ТЗ, вр. с процедура по чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет - Хасково и Решение № 6/25.11...

юни 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем - лекарски кабинет, с. Широка поляна; лекарски к/ЗАПОВЕД №Т- 099/05.06.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №70/03-02-2012 год. на Общински съвет Хасково     ОБЯВЯВАМ:   Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост,  при следните условия:   1. Лекарски кабинет в...

юни 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Офис №3 в зала ”Дружба”; Офиси №106, 108, 122 /ЗАПОВЕД №Т-100/05.06.2012

  На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за  управление и разпореждане с общинска собственост ,  Решение № 70/03.02.2012г. и Решение № 135/30.03.2012 год. на Общински съвет Хасково     ОБЯВЯВАМ:   Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична...

юни 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – метален павилион, с. Големанци; помещения, с./ЗАПОВЕД №Т-101/05.06.2012

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост    ОБЯВЯВАМ:   Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на  обекти, частна общинска собственост:   1.с. Големанци – метален павилион с площ 100,00 кв.м.,  при...

юни 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – помещение, ул. „Пролетарска”; сграда, ул. „Доч/ЗАПОВЕД №Т-102/05.06.2012

  На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост    ОБЯВЯВАМ:   Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на  обекти, частна общинска собственост:   1. Помещение с площ 16.50 кв.м.,  ул. „Пролетарска” ( под...

юни 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем- помещение в сграда кметство, с. Долно Големанци/ЗАПОВЕД №Т-103/05.06.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за  управление и разпореждане с общинска собственост ,  Решение № 70/03.02.2012г. на Общински съвет Хасково     ОБЯВЯВАМ:   Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост,  при следните условия:   1. с...

Върни се в началото на страницата