май 23
Заповед № Т-154. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: с.Орлово, общ. Хасково, лекарски кабинет

Заповед № Т-154. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: с. Орлово, общ. Хасково, лекарски кабинет...

май 23
Заповед № Т-155. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: с.Мандра, общ. Хасково, лекарски кабинет

Заповед № Т-155. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: с.Мандра, общ. Хасково, лекарски кабинет...

май 23
Заповед № T-156. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, частна общинска собственост: с. Гарваново, общ.Хасково, Метален павилион

Заповед № T-156. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, частна общинска собственост: с. Гарваново, общ.Хасково, Метален павилион...

май 23
Заповед № Т-152. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет)  години на имот, публична общинска собственост: С.Тракиец,общ. Хасково, стоматологичен кабинет

Заповед № Т-152. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: С.Тракиец,общ. Хасково, стоматологичен кабинет...

май 23
Заповед № Т-153. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: Гр. Хасково, ул. „Единство“, магазин в обществена къпалня

Заповед № Т-153. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: Гр. Хасково, ул. Единство, магазин в обществена къпалня...

Върни се в началото на страницата