мар 15
Заповед № Т-007/15.03.2021 год. - Публичен търг с тайно наддаване

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, частна общинска собственост: 1. Обект №2 с площ от 13,00 кв.м. находящ се в гр.Хасково, кв. Орфей, к-с Веспрем; мес. наем 33,00 /тридесет и три/ лв. без ДДС....

мар 15
Заповед № Т-005/15.03.2021 год. - Публичен търг с тайно наддаване

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, общинска собственост: 1. Обект №10 с площ от 16,00 кв.м. и открит терен с площ от 70,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково, кв.Орфей, к-с Веспрем; мес. наем 180,00 /сто и осемдесет/ лв. без ДДС....

мар 15
Заповед № Т-006/15.03.2021 год. - Публичен търг с тайно наддаване

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, общинска собственост: 1. Обект №6 с площ от 16,00 кв.м. и открит терен с площ от 150,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково, кв.Орфей, к-с Веспрем; мес. наем 340,00 /триста и четиридесет/ лв. без ДДС....

мар 15
Заповед № Т-003/15.03.2021 год. - Публичен търг с тайно наддаване

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, частна общинска собственост: 1. Подземна обществена тоалетна с площ от 60,00 кв.м. находяща се в гр.Хасково, бул. България Зеленчуков пазар; мес. наем 210,00 /двеста и десет/ лв. без ДДС....

мар 15
Заповед № Т-004/15.03.2021 год. - Публичен търг с тайно наддаване

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, частна общинска собственост: 1. Павилион на спирка с площ от 2,00 кв.м. находящ се в гр.Хасково, бул. Раковски, пред Пиреос банк; мес. наем 20,00 /двадесет/ лв. без ДДС....

фев 19
Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ГТ собственост на Община Хасково.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост в териториалния обхват на дейност на ОП Общинско лесничейство Хасково ЛФ 2021 година - Обект 2102....

фев 11
Заповед №225/02.02.2020

Заповед №225/02.02.2020 Търг за отдаване под наем на Стол за хранене в СУ Стефан Караджа - гр. Хасково...

Върни се в началото на страницата