окт 20
Заповед №T-259/20.10.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за застрояване на обект: Сграда за обществено обслужване Търговски обект №2 със ЗП 100 кв. м., разположена между блок №30 (сграда с идентификатор 77195.709.39.12) и сграда с идентификатор 77195.709.39.13 в поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КККР на гр. Хасково (бул. Васил Левски)....

окт 16
Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ГТ собственост на Община Хасково

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ГТ - общинска собственост в териториалния обхват на дейност на ОП Общинско лесничейство Хасково ЛФ 2020г. за Обект 2005....

сеп 21
Търг по Заповед № Т-228/21.09.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи в землища:с. Г. Войводино, с. Големанци, с. Д. Войводино, с. Книжовник, с. Маслиново и с.Николово...

сеп 21
Търг по Заповед № Т-227/21.09.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи в землища:с. Въгларово, с. Гарваново, с. Клокотница, с. Конуш, с. Криво поле, с. Мандра, с. Текето и с. Тракиец...

сеп 21
Търг по Заповед № Т-226/21.09.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наемназемеделски земи в землища:с. Брягово, с. Динево, с. Любеново, с. Подкрепа, с. Родопи, с. Стамболийски, с. Стойково и с. Узунджово...

сеп 21
Търг по Заповед № Т-225/21.09.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наемназемеделски земи в землища:с. Александрово, с. Войводово, с. Малево, с. Манастир, с. Ново Надежда, с. Орлово и гр.Хасково...

сеп 21
Търг по Заповед № Т-224/21.09.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наемназемеделски земи в землища: с. Гълъбец, с. Елена, с. Зорница, с. Козлец, с. Корен и с. Широка поляна всички на територията на Община Хасково...

Върни се в началото на страницата