Община Хасково отваря процедурата за прием на документи по проект „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково” 2016-2020

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция тип 3 Осигуряване на топъл обяд 2016-2020 BG05FMOP001-3.002 О Б Я В А Община Хасково уведомява всички заинтересовани граждани, че отваря процедурата за прием на документи по проект Осигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково за периода октомври 2016 г. - декември 2018 г. Заявленията...

Обява относно прием на документи по проект „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково” за периода октомври 2016 г. - април 2018 г

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция тип 3 Осигуряване на топъл обяд 2016-2019 BG05FMOP001-3.002 О Б Я В А Община Хасково уведомява всички заинтересовани граждани, че отваря процедурата за прием на документи по проектОсигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково за периода октомври 2016 г. - април 2018 г. Заявленията -...

Списък на кандидат-потребителите, оценени по проект "Осигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково" , оценени по точки и доход-31.07.2017 г.

Списък на кандидат-потребителите, оценени по проект Осигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково , оценени по точки и доход-31.07.2017 г. Одобрените бенефициенти на услугата са в резервен списък и при отпадане на потребител от основния списък, ще бъдат включени....

Одобрени потребители по проект "Осигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково"

СПИСЪКА НА ОДОБРЕНИТЕ ЛИЦА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В УСЛУГАТА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА 02.05.17 Г. МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ....

Стартира набирането на заявления за социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд 2016“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция Осигуряване на топъл обяд 2016 BG05FMOP001-03.02 О Б Я В А Община Хасково уведомява, всички заинтересовани граждани, че отваря процедурата за прием на документи по проектОсигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково за периода октомври 2016 г. - ноември 2017 г. Заявленията - декларации ще...

Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“ по реда на Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)

Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга Обществена трапезария по реда на Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА: На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18 и чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във връзка със...

Стартира набирането на заявления за социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд 2016“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция Осигуряване на топъл обяд 2016 BG05FMOP001-03.02 О Б Я В А Община Хасково уведомява, всички заинтересовани граждани, че отваря процедурата за прием на документи по проектОсигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково за периода октомври 2016 г. - април 2017 г. Заявленията - декларации ще...

Увеличава се броя на потребителите на "Топъл обяд" от 3 януари в община Хасково

В отговор на отправено искане от Община Хасково към Управляващия орган по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 Осигуряване на топъл обяд-2016 за увеличаване на броя на потребителите на социалната услуга Обществена трапезария с 250 души, бе получено одобрение за изменение на договор по процедура: BG05FMOP001-3.002 - Осигуряване на топъл обяд - 2016, Оперативна програма 2014BG05FMOP001 - Oперативна програма за...

Удължаване на срока за прием на документи по процедурата "Топъл обяд"

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция Осигуряване на топъл обяд 2016 BG05FMOP001-03.02 О Б Я В А Община Хасково уведомява, всички заинтересовани граждани, че увеличава срока за прием на документи по процедурата Топъл обяд за периода октомври 2016 г. - април 2017 г. до 21.09.2016г. Заявленията-декларации ще се приемат в работно...