АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“

На вниманието на потребителите, ползващи услугата Личен асистент и потребителите, класирани за Личен асистент и попадащи в списъка с чакащи по проект BG 05M9OP001- 2.002-0275 ШАНС В ДОМА финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M90PO001-2.002 НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ Уважаеми потребители, във връзка с промените в чл. 61, ал. 12 в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017г...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК към "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги" ПО ПРОЕКТ „ШАНС В ДОМА”

Община Хасково удължава срока за подаване на документи по обява за набиране на социален работник към Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект Шанс в дома...

Обявление за набиране и подбор на социален работник към "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" по проект "Шанс в дома"

Обявява се процедура за набиране и подбор на един социален работник по проект Шанс в дома...

СПИСЪК КЛАСИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ "ШАНС В ДОМА"

СПИСЪКНА КЛАСИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИЗА УСЛУГИТЕ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ, СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ И ДОМАШЕН ПОМОЩНИКПО ПРОЕКТ BG 05M9OP001- 2.002-0275 ШАНС В ДОМА финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.по процедура BG05M90PO001-2.002 НЕЗАВИСИМ ЖИВОТсъгласно допълнителна процедура за подбор на потребители 25.11.2016 г. 02.12.2016 г....

Списък на кандидат-потребителите към център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в Общността или в домашна среда

Класирани кандидат-потребители за провеждане на индивидуална социална оценка след отваряне на допълнителна процедура за подбор на потребители по проект Шанс в дома 25.11-02.12.2016 г....

Допълнителна процедура по подбор на потребители към проект "Шанс в дома"

Община Хасково отваря допълнителна процедура по подбор на потребители за социални услуги към проект Шанс в дома. В качеството си на бенефициент по Проект ШАНС В ДОМА - BG 05M9OP001- 2.002-0275 , финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M90PO001-2.002 НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ, Община Хасково отваря допълнителна процедура за подбор на потребители към Център за почасово предоставяне на услуги за социално...

Върни се в началото на страницата