Изтича срока за подаване на документи за социален асистент по проект „ШАНС В ДОМА”

В качеството си на бенефициент по проекта и във връзка с изпълнение на проектните дейности, Община Хасково обявява процедура за подбор на 2 /два/ броя Социален асистент за нуждите на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги. Необходими документи за кандидатстване: Заявление за постъпване на работа по образец; Автобиография в...

Процедура за подбор на потребители

В качеството си на бенефициент по Проект ШАНС В ДОМА - BG 05M9OP001- 2.002-0275 , финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M90PO001-2.002 НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ, Община Хасково отваря процедура за подбор на потребители към Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги в срок от...

Списък на класираните кандидат-потребители за провеждане на индивидуална социална оценка по проект "Шанс в дома"

Списък на класираните кандидат-потребители за провеждане на индивидуална социална оценка по проектBG 05M9OP001- 2.002-0275 ШАНС В ДОМА финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 г.- 2020г. по процедура BG05M90PO001-2.002 НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ, съгласно процедура за подбор на потребители01.11.2017 - 09.11.2017г....

Процедура за подбор на потребители към „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги”

В качеството си на бенефициент по Проект ШАНС В ДОМА - BG 05M9OP001- 2.002-0275 , финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M90PO001-2.002 НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ, Община Хасково отваря процедура за подбор на потребители към Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги в срок...

Удължен срок за прием на документи за длъжността "Приложен специалист"

Срокът заприем на документи за длъжността Приложен специалист към Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект Шанс в дома е удължен....

Списък на класираните кандидат-потребители за социални услуги по проект "Шанс в дома" от процедура за подбор 27.02.2017 - 08.03.2017 г.

Списък на класираните кандидат-потребители за провеждане на индивидуална социална оценкапо проект BG 05M9OP001- 2.002-0275 ШАНС В ДОМА финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M90PO001-2.002 НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ, съгласно процедура за подбор на потребители 27.02.2017 - 08.03.2017г....

Върни се в началото на страницата