ОИЦ – ХАСКОВО СЪС СРЕЩА В ХАРМАНЛИ

На 05.12.2016 г. от 10:00 часа в залата на НЧ Дружба-1870 гр. Харманли, Областен информационен център гр. Хасково организира информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата е насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата ще бъдат представени...

Община Хасково спечели проект по процедура "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" към МОН

До краят на месец Ноември, 2016 г. Община Хасково ще подпише договор за безвъзмездна помощ по проектът Цветно етно, който се от Министерството на образованиетопо процедура Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. Проектът ще сеосъществи от Община Хасково в партньорство с 10 етнически смесени училища от региона и 6...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

На 26.10.2016 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе в с. Стамболово публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представителите на местната власт и образователните институции в община Стамболово, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ. На срещата бяха представени процедурата Активно включване и предстоящата процедура Развитие на социалното предприемачество...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА МАДЖАРОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 18.10.2016 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе в гр. Маджарово публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представителите на местната власт и образователните институции в община Маджарово, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ. На срещата бяха представени процедурата Активно включване и предстоящата процедура...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 13.10.2016 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе в гр. Свиленград публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представителите на местната власт и заинтересовани институции в община Свиленград, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ. На срещата бяха представени процедурата Активно включване и предстоящата процедура...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 11.10.2016 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе в гр. Ивайловград публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представителите на местната власт и заинтересовани институции в община Ивайловград, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ. На срещата бяха представени процедурата Активно включване и предстоящата процедура...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 07.10.2016 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе в гр. Симеоновград публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представителите на местната власт и образователните институции в община Симеоновград, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ. На срещата бяха представени процедурата Активно включване и предстоящата процедура...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 06.10.2016 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе в гр. Любимец публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представителите на местната власт и образователните институции в община Любимец, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ. На срещата бяха представени процедурата Активно включване и предстоящата процедура...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 29.09.2016 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе в с. Минерални бани публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представителите на местната власт и заинтересованите институции в община Минерални бани, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ. На срещата бяха представени процедурата Активно включване и...

Върни се в началото на страницата