ОИЦ – ХАСКОВО СЪС СРЕЩА В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

На 12.12.2016 г. от 11:00 часа в залата на НЧ Марица-2008 с. Райново, Община Димитровград, Областен информационен център гр. Хасково организира информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата е насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата ще...

ОИЦ – ХАСКОВО СЪС СРЕЩА В ОБЩИНА ХАСКОВО

На 09.12.2016 г. от 13:00 часа в зала НЧ Заря-1858 гр. Хасково, Областен информационен център гр. Хасково организира информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата е насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата ще бъдат представени процедура...

ОИЦ – ХАСКОВО СЪС СРЕЩА В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

На 09.12.2016 г. от 11:00 часа в залата на НЧ Хр. Ботев 1871 с. Ябълково, Община Димитровград, Областен информационен център гр. Хасково организира информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата е насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На...

ОИЦ – ХАСКОВО СЪС СРЕЩА В ТОПОЛОВГРАД

На 08.12.2016 г. от 10:30 часа в залата на общинска администрация Тополовград, Областен информационен център гр. Хасково организира информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата е насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата ще бъдат представени процедура...

ОИЦ – ХАСКОВО СЪС СРЕЩА В ХАРМАНЛИ

На 05.12.2016 г. от 10:00 часа в залата на НЧ Дружба-1870 гр. Харманли, Областен информационен център гр. Хасково организира информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата е насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата ще бъдат представени...

Община Хасково спечели проект по процедура "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" към МОН

До краят на месец Ноември, 2016 г. Община Хасково ще подпише договор за безвъзмездна помощ по проектът Цветно етно, който се от Министерството на образованиетопо процедура Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. Проектът ще сеосъществи от Община Хасково в партньорство с 10 етнически смесени училища от региона и 6...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

На 26.10.2016 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе в с. Стамболово публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представителите на местната власт и образователните институции в община Стамболово, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ. На срещата бяха представени процедурата Активно включване и предстоящата процедура Развитие на социалното предприемачество...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА МАДЖАРОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 18.10.2016 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе в гр. Маджарово публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представителите на местната власт и образователните институции в община Маджарово, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ. На срещата бяха представени процедурата Активно включване и предстоящата процедура...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 13.10.2016 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе в гр. Свиленград публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представителите на местната власт и заинтересовани институции в община Свиленград, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ. На срещата бяха представени процедурата Активно включване и предстоящата процедура...

Върни се в началото на страницата