ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 16.12.2016 г. в залата на НЧ Заря-1957 с. Минерални бани, Областен информационен център гр. Хасково проведе информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата бе насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата бяха представени...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 14.12.2016 г. в залата на НЧ Просвета-1870, гр. Свиленград, Областен информационен център гр. Хасково проведе в информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата бе насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата бяха представени...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 15.12.2016 г. в залата на НЧ Братолюбие-1884 гр. Любимец, Областен информационен център гр. Хасково проведе информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата бе насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата бяха представени процедура...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 15.12.2016 г. в залата на НЧ Пробуда 1914 гр. Ивайловград, Областен информационен център гр. Хасково проведе информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата бе насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата бяха представени...

СПИСЪК КЛАСИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ "ШАНС В ДОМА"

СПИСЪКНА КЛАСИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИЗА УСЛУГИТЕ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ, СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ И ДОМАШЕН ПОМОЩНИКПО ПРОЕКТ BG 05M9OP001- 2.002-0275 ШАНС В ДОМА финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.по процедура BG05M90PO001-2.002 НЕЗАВИСИМ ЖИВОТсъгласно допълнителна процедура за подбор на потребители 25.11.2016 г. 02.12.2016 г....

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 13.12.2016 г. в залата на НЧ Христо Ботев-1926, с. Стамболово, Областен информационен център гр. Хасково проведе информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата бе насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата бяха...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 12.12.2016 г. в залата на НЧ Марица-2008 с. Райново, Община Димитровград, Областен информационен център гр. Хасково проведе информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата бе насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 09.12.2016 г. в зала НЧ Заря-1858 гр. Хасково, Областен информационен център гр. Хасково проведе информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата бе насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата бяха представени процедура...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 09.12.2016 г. от 11:00 часа в залата на НЧ Хр. Ботев 1871 с. Ябълково, Община Димитровград, Областен информационен център гр. Хасково проведе информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата бе насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 08.12.2016 г. в залата на общинска администрация Тополовград, Областен информационен център гр. Хасково проведе информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата бе насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата бяха представени процедура...

Върни се в началото на страницата