Информационна работна среща на ОИЦ – Хасково с представители на медиите

На 10 март 2017 г. (петък), от 10.00 часа, в офиса на Областен информационен център Хасково, бул. България № 140, ет. 1, Бизнес Център II, ще се проведе информационна работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, по повод старта на националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ под мотото ЗАЕДНО за Европа. На събитието експертите на...

Проект „Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково

На 08.12.2016 година между Община Хасково и Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 се подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година по проект Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС Цар Иван Асен ІІ, гр...

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“

На вниманието на потребителите, ползващи услугата Личен асистент и потребителите, класирани за Личен асистент и попадащи в списъка с чакащи по проект BG 05M9OP001- 2.002-0275 ШАНС В ДОМА финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M90PO001-2.002 НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ Уважаеми потребители, във връзка с промените в чл. 61, ал. 12 в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017г...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК към "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги" ПО ПРОЕКТ „ШАНС В ДОМА”

Община Хасково удължава срока за подаване на документи по обява за набиране на социален работник към Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект Шанс в дома...

Стартира набирането на заявления за социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд 2016“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция Осигуряване на топъл обяд 2016 BG05FMOP001-03.02 О Б Я В А Община Хасково уведомява, всички заинтересовани граждани, че отваря процедурата за прием на документи по проектОсигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково за периода октомври 2016 г. - април 2017 г. Заявленията - декларации ще...

Обявление за набиране и подбор на социален работник към "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" по проект "Шанс в дома"

Обявява се процедура за набиране и подбор на един социален работник по проект Шанс в дома...

Увеличава се броя на потребителите на "Топъл обяд" от 3 януари в община Хасково

В отговор на отправено искане от Община Хасково към Управляващия орган по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 Осигуряване на топъл обяд-2016 за увеличаване на броя на потребителите на социалната услуга Обществена трапезария с 250 души, бе получено одобрение за изменение на договор по процедура: BG05FMOP001-3.002 - Осигуряване на топъл обяд - 2016, Оперативна програма 2014BG05FMOP001 - Oперативна програма за...

Информационна работна среща на ОИЦ – Хасково с представители на медиите

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 22 декември 2016 г. в офиса на Областен информационен център Хасково се проведе информационна работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, на която бе представен отчет за дейността на ОИЦ Хасково и предстоящите процедури по Оперативните програми, съгласно Индикативните годишни работни програми за 2017 г....

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 20.12.2016 г. в залата на НЧ Развитие-1882 гр. Симеоновград, Областен информационен център гр. Хасково проведе информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата бе насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата бяха представени процедура...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА МАДЖАРОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 19.12.2016 г. в залата на НЧ Н. Й. Вапцаров-1961 гр. Маджарово, Областен информационен център гр. Хасково проведе информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017г.. Срещата бе насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата бяха представени...

Върни се в началото на страницата