ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 31.03.2017 г. (петък), Областен информационен център гр. Хасково организира в община Хасково публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на информация по повод 60-та годишнина от Римските договори, 10 години членство на...

Удължен срок за прием на документи за длъжността "Приложен специалист"

Срокът заприем на документи за длъжността Приложен специалист към Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект Шанс в дома е удължен....

Експерти от Областен информационен център – Хасково ще посетят общините Ивайловград, Любимец и Харманли

Областен информационен център На 23.03.2017 г. експерти от Областен информационен център Хасково ще посетят общините Ивайловград, Любимец и Харманли, където ще проведат срещи с представители на образователните институции. Целта е да се подготви провеждане на публични информационни събития с млади хора за запознаване с актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти на младите хора, честването на трите годишнини, отбелязвани от мрежата от...

Експерти от Областен информационен център – Хасково ще посетят общините Минерални бани, Стамболово и Маджарово,

Областен информационен център На 21.03.2017 г. експерти от Областен информационен център Хасково ще посетят общините Минерални бани, Стамболово и Маджарово, където ще проведат срещи с представители на образователните институции. Целта е да се подготви провеждане на публични информационни събития с млади хора за запознаване с актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти на младите хора, честването на трите годишнини, отбелязвани от мрежата...

Пресконференция по проект „Пъстро Етно“

Днес, 16.03.2017 г., в Община Хасковосе проведе встъпителна пресконференция и работна срещапо проект Пъстро етнофинансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0246 по процедура Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014 2020г. С презентацията, изготвена за събитията, може да се запознаете от прикачения документ. ...

Пресконференция по проект „Пъстро Етно“

Община Хасково Ви кани на: ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект Пъстро Етно финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0246 по процедура Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014 2020 г. Очакваме Ви в конферентната зала на 2 етаж, гр. Хасково, площад Общински № 1 на 16 Март, 2017...

Списък на класираните кандидат-потребители за социални услуги по проект "Шанс в дома" от процедура за подбор 27.02.2017 - 08.03.2017 г.

Списък на класираните кандидат-потребители за провеждане на индивидуална социална оценкапо проект BG 05M9OP001- 2.002-0275 ШАНС В ДОМА финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M90PO001-2.002 НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ, съгласно процедура за подбор на потребители 27.02.2017 - 08.03.2017г....

Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“ по реда на Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)

Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга Обществена трапезария по реда на Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА: На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18 и чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във връзка със...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МУЛТИМЕДИЕН ПРОДУКТ НА ТЕМА „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО“

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО обявява КОНКУРС за мултимедиен продукт на тема БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО посветен на 10 години членство на България в Европейския съюз Цел: Конкурсът има за цел да популяризира ролята на Европейския съюз в България сред младежите, чрез създаването на кратък видеоматериал с положително послание без ограничение на изразните средства. РЕГЛАМЕНТ Участници: ученици и младежи от 15 до 29...

Върни се в началото на страницата