ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-2.090-0009„Отвъд хоризонта – Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-2.090-0009Отвъд хоризонта Център за грижа за лица с психични разстройства Болярово финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 по процедура BG05M9OP001-2.090 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания Етап 2 предоставяне на новите услуги Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.090-0009 Отвъд хоризонта Център за грижа за лица с...

Списък крайно класиране за длъжности в Център за грижа за лица с психични разстройства "Болярово"

Списък крайно класиране за длъжности в Център за грижа за лица с психични разстройства Болярово...

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за специалисти в Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово“

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за специалисти в Център за грижа за лица с психични разстройства Болярово...

Подбор на специалисти по Проект Отвъд хоризонта – Център за грижа за лица с психични разстройства Болярово

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-2.090-0009Отвъд хоризонта Център за грижа за лица с психични разстройства Болярово финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 по процедура BG05M9OP001-2.090 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания Етап 2 предоставяне на новите услуги Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.090-0009 Отвъд хоризонта Център за грижа за лица...

Списък крайно класиране за длъжности в Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово“

Списък крайно класиране за длъжности в Център за грижа за лица с психични разстройства Болярово...

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за специалисти в Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово“

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за специалисти вЦентър за грижа за лица с психични разстройства Болярово ...

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-2.090-0009Отвъд хоризонта Център за грижа за лица с психични разстройства Болярово финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 по процедура BG05M9OP001-2.090 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания Етап 2 предоставяне на новите услуги Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.090-0009 Отвъд хоризонта Център за грижа за лица...

Проект BG05M9OP001-2.090-0009-C01 „Отвъд хоризонта – Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово““

Проект BG05M9OP001-2.090-0009-C01 Отвъд хоризонта Център за грижа за лица с психични разстройства Болярово по процедура BG05M9OP001-2.090 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания Етап 2 предоставяне на новите услуги Програма: Оперативна програма РЧР 2014-2020г. Бенефициент: ОБЩИНА ХАСКОВО Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Вид на проекта: Социална сфера Времетраене на проекта (в месеци): 14 Стойност: 272 000...

Финалното събитие и Уоркшоп по проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/

На 10 декември 2021 Община Хасково проведе онлайн Финалното събитие и Уоркшоп по проект Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион/SOCIAL FORCES/, в рамките на Договор B2.9c.04 / 18.10.2017, финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция България 2014-2020. В събитието участваха над 180 човека, сред които представители на местния бизнес, други общински администрации...

Покана за Финално онлайн събитие и Уоркшоп

ПОКАНА Финално онлайн събитие и Уоркшоп 10 декември 2021г., Онлайн, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Хасково в партньорство с Регионална Агенция за Развитие на Родопи С.А., Гърция, Търговско-промишлена палата на Ксанти, Палата на Драма, Сдружение ГНОСИ АНАПТИКСИАКИ, Македонски Университет, Гърция, Хасковска търговско-промишлена палата, Съюз за възстановяване и развитие, Хасково, ПУ Паисий Хилендарски изпълнява проект Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за...

Върни се в началото на страницата