Община Хасково организира седма техническа среща по проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/

На 31май2021 г. Община Хасково ще домакинстваседма техническа среща по проект Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион /SOCIAL FORCES/. Спазвайки всички противоепидемични мерки и поради затрудненията за пътуване на партньорите от Гърция, срещата ще се проведе в онлайн среда. По време на срещата ще се обсъдятнапредъкът на проекта по отношение на изпълнение на проектните дейности и предстоящите...

Започва реконструкцията на подхода към Монумента „Света Богородица“ в Хасково

Днес бе даден ефективният старт на проект Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент Св. Богородица. Първата копка направиха заместник-кметът на община Хасково Динко Тенев и представителят на фирмата-изпълнител Калин Манолов. На церемонията присъстваха ръководителят на проекта инж. Тоня Маркова, авторите - фирма Витраж, представители на#община#Хасково, граждани. Общата стойност на проекта е 1 328 477, 55 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 28 месеца...

Община Хасково успешно изпълни проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“

Община Хасково успешно изпълни проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 4 На 10.05.2021 г. се проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатите по проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 4, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020. В пресконференцията участваха заместник-кметът на Община Хасково Мария Вълчева, директорът на дирекция Европейски и национални...

Великденски празници в детските градини, участващи в проект „Аз и ти заедно“, финансиран от ЦОИДУЕМ

По повод Великденските празници в детските градини в гр.Хасково №11 Елхица и №19 Щурче бяха проведени мероприятия, организирани по Дейност 5 Различни в традициите единни в детската градина на тема Заедно на масата Великден. Децата, участващи в проекта гледаха и слушаха презентации за Великден, от които научиха за традициите и символите на празника. Пяха песнички, рецитираха стихчета, танцуваха. С голям интерес и много емоции боядисваха...

Покана за заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.103-0080-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  – Компонент 4“

Покана за заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.103-0080-C01 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 4 Община Хасково има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция за представяне на дейностите и резултатите по проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 4. Събитието е в изпълнение на дейностите по проекта, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Заключителната...

Информационен ден за проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“ на община Хасково, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси‘

На 29.04.2021 г, в Община Хасково се проведе информационен ден по проектПатронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 4. Целите на проекта и изпълнението му до момента бяха представени от заместник-кмета на община Хасково Мария Вълчева, началник- отдел Здравеопазване и социални дейности Златка Караджова и ръководителя на проекта Росица Ангелова. Специалистите, участващи пряко в реализацията на проекта, представиха конкретните дейности...

Дейности по проект "Аз и ти заедно" през месец март

ПРОЕКТ АЗ И ТИ ЗАЕДНО Договор № БС33.19-1-011/29.09.2020г. През месец март 2021 г. продължи реализирането на дейностите Здравейте Лего и Монтесори и Различни в традициите - единни в детската градина по проект Аз и ти заедно, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът се изпълнява в три детски градини от община Хасково. В детска градина...

Стартираха дейностите по проект „Аз и ти заедно“

ПРОЕКТ АЗ И ТИ ЗАЕДНО Договор № БС33.19-1-011/29.09.2020г. През месец февруари 2021 г. стартираха дейностите Здравейте Лего и Монтесори и Различни в традициите - единни в детската градина по проект Аз и ти заедно, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът се изпълнява в три детски градини от община Хасково - ДГ № 11 Елхица...

Община Хасково стартира изпълнението на проект "Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в община Хасково"

ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ Община Хасково спечели финансиране по процедура BGENERGY-2.001 Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура системи за външно изкуствено осветление на общините, по програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 20142020 г. Обща стойност на проектното предложение е в размер на 809283, 44 лева. Проектът е разработен в отговор на провежданата политика на...

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК Проект BG05M9OP001-2.103-0080 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...

Върни се в началото на страницата