Проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19 в община Хасково“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция BG05FMOP001-5.001, Договор №: BG05FMOP001-5.001-0223-C01 3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19 Проект Топъл обяд в условията на пандемията от COVID 19 в община Хасково Програма: Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 Бенефициент: ОБЩИНА ХАСКОВО Приоритетна...

Проект: „Реконструкция и разширяване на детска градина № 17 „Иглика “,  гр. Хасково“

Министерство на образованието и науката ПРОГРАМА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА (2020-2022 г.) Проект: Реконструкция и разширяване на детска градина № 17 Иглика , гр. Хасково Програма: Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища Бенефициент: ОБЩИНА ХАСКОВО Модул 1: Изграждане на нови сгради за детски ясли и детски градини, както и пристрояване, надстрояване...

Проект: „Реконструкция и разширяване на детска градина № 18  „Осми март“, ул. “Щерю Вапцаров“ № 9а, гр. Хасково

Министерство на образованието и науката ПРОГРАМА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА (2020-2022 г.) Проект: Реконструкция и разширяване на детска градина № 18 Осми март, ул. Щерю Вапцаров № 9а, гр. Хасково Програма: Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища Бенефициент: ОБЩИНА ХАСКОВО Модул 1: Изграждане на нови сгради за детски ясли и...

Община Хасково стартира изпълнението на проект "Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в община Хасково"

ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ Община Хасково спечели финансиране по процедура BGENERGY-2.001 Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура системи за външно изкуствено осветление на общините, по програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 20142020 г. Обща стойност на проектното предложение е в размер на 809283, 44 лева. Проектът е разработен в отговор на провежданата политика на...

Покана за събитие по проект "Успяваме заедно"

На 13 април, Община Хасково и партньорите по проект Успяваме заедно ви канят на поредица от събития, които ще се проведат в Младежки център - Хасково. Програмата започва в 10:45 часа и включва изпълнения на Духов оркестър Хасково и изяви на образователни институции партньори по проекта. Популяризиране на културната идентичност на ромите и запознаване с ромския бит и култура ще представи председателят на УС на...

Покана за пресконференция по проект „Успяваме заедно“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Кметът на Община Хасково и екипът по проект Успяваме заедно, Договор № BG05M9OP001-2.056-0014-C01, по интегрирана процедура за директно предоставяне BG05M9OP001-2.056 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 2, Ви канят да участвате в пресконференция на проекта. В рамките на събитието ще бъдат представени партньорите, основната цел, дейностите и очакваните резултати от реализирането на...

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СОЦИАЛЕН по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 Патронажна грижа +, ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 Патронажна грижа +, ОП Развитие на...

Списък крайно класиране за длъжността "Медицинска сестра" в Център за грижа за лица с психични разстройства "Болярово"

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Медицинска сестра Въз основа на Протокол от 05.04.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-26/17.01.2022 г. Във връзка със Заповед №РД-134/08.03.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Медицинска сестра по Проект BG05M9OP001-2.090-0009 Отвъд хоризонта Център за грижа за лица с психични разстройства Болярово се изготви следният списък с крайно класиране...

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността Медицинска сестра в Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово“

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността Медицинска сестра в Център за грижа за лица с психични разстройства Болярово Протокол от 04.04.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-26/17.01.2022 г. във връзка със Заповед №РД-134/08.03.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за специалисти по Проект BG05M9OP001-2.090-0009 Отвъд хоризонта Център за грижа за...

Върни се в началото на страницата