Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за специалисти в Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово“

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за специалисти вЦентър за грижа за лица с психични разстройства Болярово ...

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-2.090-0009Отвъд хоризонта Център за грижа за лица с психични разстройства Болярово финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 по процедура BG05M9OP001-2.090 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания Етап 2 предоставяне на новите услуги Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.090-0009 Отвъд хоризонта Център за грижа за лица...

Проект BG05M9OP001-2.090-0009-C01 „Отвъд хоризонта – Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово““

Проект BG05M9OP001-2.090-0009-C01 Отвъд хоризонта Център за грижа за лица с психични разстройства Болярово по процедура BG05M9OP001-2.090 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания Етап 2 предоставяне на новите услуги Програма: Оперативна програма РЧР 2014-2020г. Бенефициент: ОБЩИНА ХАСКОВО Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Вид на проекта: Социална сфера Времетраене на проекта (в месеци): 14 Стойност: 272 000...

Финалното събитие и Уоркшоп по проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/

На 10 декември 2021 Община Хасково проведе онлайн Финалното събитие и Уоркшоп по проект Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион/SOCIAL FORCES/, в рамките на Договор B2.9c.04 / 18.10.2017, финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция България 2014-2020. В събитието участваха над 180 човека, сред които представители на местния бизнес, други общински администрации...

Покана за Финално онлайн събитие и Уоркшоп

ПОКАНА Финално онлайн събитие и Уоркшоп 10 декември 2021г., Онлайн, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Хасково в партньорство с Регионална Агенция за Развитие на Родопи С.А., Гърция, Търговско-промишлена палата на Ксанти, Палата на Драма, Сдружение ГНОСИ АНАПТИКСИАКИ, Македонски Университет, Гърция, Хасковска търговско-промишлена палата, Съюз за възстановяване и развитие, Хасково, ПУ Паисий Хилендарски изпълнява проект Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за...

Проект BG05M9OP001-2.056-0014-C01 „Успяваме заедно“ по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“

Проект BG05M9OP001-2.056-0014-C01 Успяваме заедно по процедура BG05M9OP001-2.056 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 2 Програма: Оперативна програма РЧР 2014-2020г. и Оперативна програма НОИР 2014-2020 г. Бенефициент: ОБЩИНА ХАСКОВО Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Вид на проекта: Социална и образователна сфера Времетраене на проекта (в месеци): 22 Стойност на договора: 1 589...

Проект "Вяра в общността и Европейското достойнство 2020“ завърши с успешно реализиране на дейностите и постигане на зададените цели и приоритети

Проект Вяра в общността и Европейското достойнство 2020, финансиран от Европейския съюз по програмата Европа за гражданите, Направление 2: Мярка 2.1 Побратимяване на градове, завърши с успешно реализиране на дейностите и постигане на зададените цели и приоритети. Участие:В проекта участие взеха 178граждани, от които 18са от град Шатийон сюр - Ендр, Франция, 42от град Комотини, Гърция, 44от град Онещ, Румъния, 21 от град Веспрем...

Покана за Официална церемония за ефективния старт на проекта

ПОКАНА за участие в Официална церемония за ефективния старт на проект Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Хасково има удоволствието да Ви покани на Официална церемония за ефективния старт на проект Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Региони в...

Покана за Встъпителна пресконференция

ПОКАНА за участие във Встъпителна пресконференция по проект Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Хасково има удоволствието да Ви покани на Встъпителна пресконференция по проект Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския...

Община Хасково с проект финансиран от Европейската комисия

Община Хасково изпълнява проект финансиран от Европейската комисия с максималната възможна сума за проекта 25 хиляди евро. Проектът е Вяра в общността и Европейското достойнство 2020, финансиран от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура към Европейската Комисия по програма Европа за гражданите, Мярка Побратимяване на градове. Поради разрастването на пандемията от Ковид 19, проектните дейности не се изпълниха по предвидения график през 2020 година...

Върни се в началото на страницата