Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща по ОП „Околна среда“ с представители на заинтересовани институции от област Хасково

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 19.07.2019 г. (петък), Областен информационен център гр. Хасково проведе в офиса на ОИЦ - Хасково публично информационно събитие по процедурата на ОП Околна среда Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците. Срещата бе насочена към представители на местната власт, неправителствени организации, малки и средни предприятия и институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на...

ОИЦ – ХАСКОВО С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА“

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 19 юли 2019 г. (петък) от 13:00 ч. в офиса на Областен информационен център Хасково ще се състои информационна среща по процедурата на ОП Околна среда Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците. Допустими бенефициенти по процедурата са общини, юридически лица със стопанска цел, юридически лица с нестопанска цел. В този смисъл за участие в срещата са поканени...

Проведе се пета техническа среща по проект „SOCIAL FORCES“

На 14 юни 2019 г. в гр. Солун, Гърция се проведе пета техническа среща по проект Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион /SOCIAL FORCES/. Домакин на събитието бе Македонският университет в Солун. По време на срещата бяха обсъдени напредъкът на проекта по отношение на изпълнение на проектните дейности и предстоящите стъпки, които трябва да бъдат предприети, както и...

Конкурс за избор на социален работник в ОЕПГ - Димитровград

Oбщина Хасково, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, бенефициент по проект Приеми ме 2015 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 Приеми ме 2015 ОП РЧР 2014-2020 година и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.90, ал.1 и чл.91 от Кодекса на труда, ще проведе конкурсна процедура за избор на...

Подобряване качеството на живот и сигурността в Дом за стари хора „Кенана” - гр. Хасково финансиран от Фонд „Социална закрила“

На 29.05.2019г. Община Хасково подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № РД04-36/29.05.2019г. Подобряване качеството на живот и сигурността в Дом за стари хора Кенана - гр. Хасково финансиран от Фонд Социална закрила /ФСЗ/. Основната цел на проектното предложение е да бъде повишено качеството на предлаганите услуги от Дом за стари хора и подобряване условията за живот и сигурността на 160 лица...

ОИЦ – Хасково награди участниците в конкурса „ИМАМ БИЗНЕС ИДЕЯ“

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В офиса на Областен информационен център Хасково се проведе награждаването на участниците в онлайн конкурса за видео клип на тема Имам бизнес идея. В него от област Хасково участваха четирима ученика на възраст между 14 и 18 години. След гласуване във Фейсбук страницата на ОИЦ Хасково най-много гласове събра бизнес идеята на Христо Хубенов, ученик от СУ Неофит Рилски, гр. Харманли. С...

Община Хасково се включи в дейностите по проект "Бъдещето, настоящето на миналото"

Делегация от Община Хасково и ансамбъл Хасково се включи в дейностите по проект Бъдещето, настоящето на миналото, в който общината е партньор заедно с още 25 страни от Европа. Проектът се основава на синергията на мрежа от 26 партньори, която мобилизира граждани на различна възраст от всички страни от ЕС. Той черпи своя генезис от мисълта на Андре Малро: Бъдещето е подарък, който ни направи...

Областен информационен център – Хасково проведе информационно събитие с представители на заинтересовани институции от община Маджарово

На 16.05.2019 г. (четвъртък), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Маджарово публично информационно събитие на тема: Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за налични възможности за...

Участниците в проект "Равни в старта" финансиран от ЦОИДУЕМ имат удоволствието да Ви поканят на мултикултурно събитие по случай "21 май - междукултурен ден на културното многообразие за диалог и развитие."

Участниците в проект Равни в старта финансиран от ЦОИДУЕМ имат удоволствието да Ви поканят на мултикултурно събитие по случай 21май - междукултурен ден на културното многообразие за диалог и развитие. Дата: 21май 2019 година Начало:17:00 часа Място: Образцово Народно Читалище Заря 1858 гр. Хасково...