Опознаваме празниците - Рамазан Байрам в детските градини, които участват в проект "Аз и ти заедно"

Децата в детските градини №19 Щурче, гр.Хасково и №11 Елхица гр.Хасково вече знаят как се празнува Шекер байрам празник, с който завършва месеца Рамазан месец на опрощението и милосърдието. Семейството се събира около трапезата, младите искат прошка от по-възрастните, целувайки ръка. Децата обикалят от къща на къща и събират бонбони. Постите са свършили и е време за лакомства локум, баклава и други. Всичко това...

Община Хасково успешно изпълни проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“

Община Хасково успешно изпълни проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 4 На 10.05.2021 г. се проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатите по проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 4, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020. В пресконференцията участваха заместник-кметът на Община Хасково Мария Вълчева, директорът на дирекция Европейски и национални...

Великденски празници в детските градини, участващи в проект „Аз и ти заедно“, финансиран от ЦОИДУЕМ

По повод Великденските празници в детските градини в гр.Хасково №11 Елхица и №19 Щурче бяха проведени мероприятия, организирани по Дейност 5 Различни в традициите единни в детската градина на тема Заедно на масата Великден. Децата, участващи в проекта гледаха и слушаха презентации за Великден, от които научиха за традициите и символите на празника. Пяха песнички, рецитираха стихчета, танцуваха. С голям интерес и много емоции боядисваха...

Покана за заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.103-0080-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  – Компонент 4“

Покана за заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.103-0080-C01 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 4 Община Хасково има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция за представяне на дейностите и резултатите по проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 4. Събитието е в изпълнение на дейностите по проекта, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Заключителната...

Информационен ден за проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“ на община Хасково, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси‘

На 29.04.2021 г, в Община Хасково се проведе информационен ден по проектПатронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 4. Целите на проекта и изпълнението му до момента бяха представени от заместник-кмета на община Хасково Мария Вълчева, началник- отдел Здравеопазване и социални дейности Златка Караджова и ръководителя на проекта Росица Ангелова. Специалистите, участващи пряко в реализацията на проекта, представиха конкретните дейности...

Дейности по проект "Аз и ти заедно" през месец март

ПРОЕКТ АЗ И ТИ ЗАЕДНО Договор № БС33.19-1-011/29.09.2020г. През месец март 2021 г. продължи реализирането на дейностите Здравейте Лего и Монтесори и Различни в традициите - единни в детската градина по проект Аз и ти заедно, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът се изпълнява в три детски градини от община Хасково. В детска градина...

Стартираха дейностите по проект „Аз и ти заедно“

ПРОЕКТ АЗ И ТИ ЗАЕДНО Договор № БС33.19-1-011/29.09.2020г. През месец февруари 2021 г. стартираха дейностите Здравейте Лего и Монтесори и Различни в традициите - единни в детската градина по проект Аз и ти заедно, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът се изпълнява в три детски градини от община Хасково - ДГ № 11 Елхица...

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК Проект BG05M9OP001-2.103-0080 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК Въз основа на Протокол от 27.01.2021г., на комисия, назначена със Заповед № 91/25.01.2021г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-2.103-0080 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати: 1. След...

Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща с младите хора от община Свиленград

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО На 25.01.2021 г. (понеделник), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Свиленград публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване на младите хора с техните права в ЕС...

Върни се в началото на страницата