Обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Хасково 2021-2027 година

Обществено обсъждане на Плана на #интегрирано #развитие на #община #Хасково 2021- 2027 година беше проведено тази вечер в зала Хасково. Кметът Станислав Дечев, екипът от експерти, подготвил ПИРО, служители на общинска администрация Хасково, съветници и граждани участваха в дискусията. Това е основополагащ стратегически документ за община Хасково, затова неговото широко и експертно обсъждане е изключително важно за нас. Спазили сме всички изисквания и сега правим предпоследната...

Община Хасково и фондация ХАЛО проведоха поредица от информационни срещи по проект „Инициатива за граждански бюджети“

Най-наболелите проблеми в трите хасковски села Стамболийски, Войводово и Малево бяха обсъдени по време на информационните срещи на местните общности с представителите на община Хасково и фондация ХАЛО. Радина Мартинова, главен експерт в Община Хасково представи Програмата за граждански бюджети, която до края на 2021 година ще бъде приложена пилотно в трите села. Тя акцентира върху възможностите за пряко участие на гражданите в процесите на вземане...

ОИЦ – Хасково проведе информационна работна среща с представители на местните, регионални и национални медиите

Днес, 27 май 2021 г., бе проведена работна среща на експертите от ОИЦ-Хасково с представители на местни, регионални и национални медии. Основна цел на срещата бе представянето на подхода за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), който ще се прилага за пръв път през програмен период 2021-2027 г. Бяха обсъдени принципите и отличителните черти на новия подход, беше разяснен начинът за финансиране на бъдещите проекти и новите функции...

ОИЦ – Хасково ще проведе информационна работна среща с представители на медиите

На 27 май 2021 г. (четвъртък), от 11.00 часа,в офиса на Областен информационен център Хасково, бул. България № 140, ет. 1, Бизнес Център II,ще се проведе работна среща с представители на местни, регионални и национални медии. На срещата ще се представи подходътза Интегрирани териториални инвестиции, който ще се прилага за пръв път през програмен период 2021-2027 г. Ще бъде представена и информация за...

Община Хасково отваря процедурата за прием на заявления за включване в „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19” за периода до 30.06.2021 г.  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция BG05FMOP001-5.001 3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19 О Б Я В А Община Хасково уведомява всички заинтересовани граждани, че отваря процедурата за прием на заявления за включване в услугата по проектТопъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19 за...

Община Хасково започна работа по изпълнението на проект „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“

Община Хасково започна работа по изпълнението на проект Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково, изпълняван по ОПРР 2014-2020. На пресконференция днес ръководителят на проекта Лора Чучулева съобщи, че проектът за изграждане на социални жилища е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Хасково, разработен с широко обществено участие и приет през 2013г. от Общински съвет Хасково. Общата...

Старт на проект  „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“

На 25 май 2021 г. (вторник), от 10:00 часа в конферентната зала на Община Хасково, етаж 2, ще се проведестартова пресконференция в рамките на проект Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково, изпълняван по ОПРР 2014-2020. Организатор на пресконференцията е Община Хасково. За участие са поканени представители на изпълнителите на отделните дейности на проекта, с които има сключени договори, представители...

Община Хасково и Фондация ХАЛО организират срещи в селата Войводово, Малево и Стамболийски

Община Хасково и Фондация ХАЛО организират информационни събития във Войводово, Малево и Стамболийски за представяне на иновативната за общината Програма за граждански бюджети. Срещите са насочени към жителите на трите села и са част от проект Инициатива за граждански бюджети. Те ще се проведат при следния график: Информационни срещи Населено място Дата Час Място на провеждане Село Стамболийски, Община Хасково 25 май 2021г. /вторник/ 18...

Областен информационен център – Хасково проведе информационна в община Хасково

На 18.05.2021 г. Областен информационен център Хасково проведе в община Хасково онлайн публично информационно събитие на тема: Прилагане на интегрирания териториален подход през програмен период 2021-2027 г.. Участниците в срещата, представители на общински, културни, образователни институции и бизнеса, бяха запознати с подхода за Интегрирани териториални инвестиции, чиято цел е осигуряване на по-добро развитие на икономически потенциали, мобилност и привлекателна среда за живот, качествени и...

Започва реконструкцията на подхода към Монумента „Света Богородица“ в Хасково

Днес бе даден ефективният старт на проект Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент Св. Богородица. Първата копка направиха заместник-кметът на община Хасково Динко Тенев и представителят на фирмата-изпълнител Калин Манолов. На церемонията присъстваха ръководителят на проекта инж. Тоня Маркова, авторите - фирма Витраж, представители на #община #Хасково, граждани. Общата стойност на проекта е 1 328 477, 55 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 28...

Върни се в началото на страницата