Община Хасково обявява подбор за наемане на специалисти

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-2.090-0009Отвъд хоризонта Център за грижа за лица с психични разстройства Болярово, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020, по процедура BG05M9OP001-2.090 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания Етап 2 предоставяне на новите услуги Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.090-0009 Отвъд хоризонта Център за грижа за лица с...

Започва строителството на първия търговски парк в Хасково – „Ритейл Парк Хасково“

В началото на 2022 година ще започне строителството на първия модерен търговски парк в Хасково и областта. Ритейл парк Хасково е търговски парк от ново поколение, който ще покрива население от над 110 хиляди души и ще се утвърди като дестинация за пазаруване с регионално значение. Инвестицията в цялата търговска зона възлиза на над 15 милиона евро. Ритейл парк Хасково ще бъде изграден върху бившите военни...

ОИЦ – Хасково ще проведе работна среща с представители на медиите

На 9 декември 2021 г. (четвъртък), от 11.00 часа, в офиса на Областен информационен център Хасково ще се проведе работна среща с местните, регионални и национални медии, на която ще бъде представена информация за: Изпълнението на проект BG05SFOP001-4.004-0003-С01 Областен информационен център Хасково 2019-2021, финансиран по ОПДУ, Процедурата по осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове за периода 2022-2023 година, Изпълнение на оперативните...

Представяне на Споразумението за партньорство за програмен период 2021-2027от ОИЦ - Хасково

Областен информационен център Хасково проведе онлайн информационна среща на тема Представяне на проект на Споразумение за партньорство за програмен период 2021-2027 г. В срещата участваха представители на местните власти, МИГ-ове от област Хасково, бизнеса, образователни институции, НПО и широката общественост. Експертите от ОИЦ представиха целите, формулираните в документа приоритети за финансиране, въз основа на анализ на социално-икономическо развитие на България 2007-2017 и разпределение на финансовите средства...

Стартира проектът за изграждане на закрит плувен басейн в Хасково

Кметът на община Хасково Станислав Дечев и управителят на Аква 3 ООД Михаил Александров днес подписаха Договор за изпълнение на проект за изграждане на закрит плувен басейн. С подписването на договора се дава официален старт на проекта. Изпълнителят е избран, след проведена обществена поръчка, в която участваха четири фирми. Първият етап от договора предвижда изготвяне на работен инвестиционен проект със срок до 40 дни. След...

В ход е изпълнението на проект „Въвеждане на мерки за енергийно спестяване чрез подмяна на улични осветители с нови светодиодни (LED) осветители на основни булеварди в град Хасково“

В ход е изпълнението на проект Въвеждане на мерки за енергийно спестяване чрез подмяна на улични осветители с нови светодиодни (LED) осветители на основни булеварди в град Хасково. В рамките на 60 дни ще бъде направена подмяна на уличното осветление на бул. Г. С. Раковски, бул. Съединение, бул. Илинден, бул. Освобождение и бул. Васил Левски. Броят нови осветителни тела, които ще се монтират в Хасково е...

Стартира проектът за Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково

Община Хасково организира встъпителна пресконференция и официална церемония за ефективния старт на #проект Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОПРегиони в растеж 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Това е една знакова сграда за #Хасково. Този проект започна през 2016 г. По това време аз, като Областен...

Община Хасково обявява свободно работно място за длъжностите „Специален педагог“ и „Медицинска сестра“ в Общностен център за подкрепа на деца и родители – гр. Хасково

В качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие, Община Хасково ОБЯВЯВА свободно работно място за длъжностите Специален педагог и Медицинска сестра в Общностен център за подкрепа на деца и родители гр. Хасково Специален педагог...

Предизвикателствата пред връстниците на прехода

Новите предизвикателства пред #връстниците на #прехода обсъждаха днес младежи от България, Румъния, Унгария и Франция. Гражданският форум Връстниците на прехода се проведе в РИМ-Хасково и е само една от дейностите по проекта Вяра в общността и Европейското достойнство /Faith in community and european dignity/ по програма Европа за гражданите, финансирана от Европейската комисия чрез Изпълнителната агенция за образование, аудиовизуални технологии и култура. Основната цел на проект...

Преглед на националните костюми и танци Хасково 2021

Преглед на националните костюми и танци Хасково 2021 събра на една сцена стотици танцьори от Хасково и приятелските делегации, пристигнали тук в изпълнение на проекта Feel Europe. Красиви и талантливи танцьори и музикални изпълнители от Хасково, Онещ /Румъния/, Веспрем /Унгария/ и с подкрепата на партньорите от френския град Шатион сюр ендр заредиха с много позитивни емоции участниците в проекта Feel Europe. В продължение на два часа...

Върни се в началото на страницата