СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ“ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“ ПО ПРОЕКТ "ПОДАЙ РЪКА НА НАШИТЕ ДЕЦА"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ПСИХОЛОГ Въз основа на Протокол от 26.03.2021г., на комисия, назначена със Заповед № 498/25.03.2021г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Психолог в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства по Проект Подай ръка на нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетни...

Договор за 810 хиляди лева безвъзмездно финансиране подписа кметът Станислав Дечев със зам.-министъра на енергетиката Жечо Станков

Кметът на община Хасково Станислав Дечев и заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков подписаха вчера договора за Рехабилитация и модернизация на система за улично осветление. С този договор Хасково получава безвъзмездно близо 810 хиляди лева за изграждане на икономично и модерно улично осветление в кв. Болярово и селата Гарваново, Въгларово и Клокотница. При посещението си в Хасково вчера заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков поздрави кмета Станислав Дечев...

Осем проекта в община Хасково ще бъдат финансирани от ПУДООС

Три са одобрените проекти на кметства от #община #Хасково, които ще получат финансиране до 10 хиляди лева от Националната кампания Чиста #околна #среда 2021 в обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема Обичам природата и аз участвам. Със средствата от еко-предприятието ще бъдат финансирани: кметство с. Долно Големанци с проект Създаване на кът за отдих в с. Долно Големанци кметство с. Мандра с проект Нашата...

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ, КОИТО ОБЩИНА ХАСКОВО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРЕЗ 2021Г.

МОН ПРОГРАМА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА Реконструкция и разширяване на детска градина №17 Иглика, гр. Хасково - стойност на БФП 600 000 лв. Реконструкция и разширяване на детска градина №18 Осми март, ул. Щерю Вапцаров № 9а, гр. Хасково - стойност на БФП 600 000 лв. ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА Проект...

Европейски проекти, които ще се изпълняват през 2021 г. и по които #община #Хасково е кандидатствала

Европейски проекти, които ще се изпълняват през 2021 г. и по които #община #Хасково е кандидатствала ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020 Приоритетна ос 1 Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент Св. Богородица на обща стойност 1 276 639.08 лв. Създаване на по-привлекателна и обновена градска среда в района на монумент Св. Богородица. Създаване на достъпна архитектурна среда в зони с публични функции и висока...

Елевсина – Европейска столица на културата 2023 с отворена покана към творците

Елевсина Европейска столица на културата 2023 с отворена покана към творците #Европейска #столица на #културата 2023 Елевсина в Гърция отваря покана за международни творци. С нова визуална идентичност и с подновен екип, Елевсина влиза във финалния етап на подготовка и очаква проекти. Заради пандемията ЕС прие изменения и през 2023 година, освен Гърция, домакини на инициативата ще са Унгария и Румъния . Информация за поканата ще...

ОБЩИНА ХАСКОВО СТАРТИРА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА "АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА"

ОБЩИНА ХАСКОВО СТАРТИРА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА Община Хасково в качеството си на доставчик на нова социална услуга Асистентска подкрепа, в изпълнение на Закона за социалните услуги, стартира прием на документи от кандидати запотребителина социалната услуга Асистентска подкрепа и прием на документи откандидатиза заемане на длъжностСоциален асистентза предоставяне на социалната услуга Асистентска подкрепа Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа...

Информационна среща в Димитровград на Областен информационен център Хасково

Областен информационен центърХасково проведе днеспублично информационно събитие на тема: Европа за нас в Димитровград. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване на младите хора с техните права в ЕС с бъдещето на Кохезионната политика на ЕС през периода 2021-2027 г . ...

Топъл обяд за 1 600 човека предоставя от днес община Хасково

От три трапезарии в Хасково, разположени в СУ Св. Паисий Хилендарски, в къпалнята на ул.Единство в кв.Република и в сградата на Читалището в кв.Болярово от днес до 27 април всеки ден топла храна ще получават 287 потребители от града. В Хасково на 18 човека обядът ще се доставя до дома им, заради двигателни проблеми и заболявания на потребители. Топъл обяд е осигурен и...

Върни се в началото на страницата