Стартира проектът за Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково

Община Хасково организира встъпителна пресконференция и официална церемония за ефективния старт на #проект Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОПРегиони в растеж 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Това е една знакова сграда за #Хасково. Този проект започна през 2016 г. По това време аз, като Областен...

Община Хасково обявява свободно работно място за длъжностите „Специален педагог“ и „Медицинска сестра“ в Общностен център за подкрепа на деца и родители – гр. Хасково

В качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие, Община Хасково ОБЯВЯВА свободно работно място за длъжностите Специален педагог и Медицинска сестра в Общностен център за подкрепа на деца и родители гр. Хасково Специален педагог...

Предизвикателствата пред връстниците на прехода

Новите предизвикателства пред #връстниците на #прехода обсъждаха днес младежи от България, Румъния, Унгария и Франция. Гражданският форум Връстниците на прехода се проведе в РИМ-Хасково и е само една от дейностите по проекта Вяра в общността и Европейското достойнство /Faith in community and european dignity/ по програма Европа за гражданите, финансирана от Европейската комисия чрез Изпълнителната агенция за образование, аудиовизуални технологии и култура. Основната цел на проект...

Преглед на националните костюми и танци Хасково 2021

Преглед на националните костюми и танци Хасково 2021 събра на една сцена стотици танцьори от Хасково и приятелските делегации, пристигнали тук в изпълнение на проекта Feel Europe. Красиви и талантливи танцьори и музикални изпълнители от Хасково, Онещ /Румъния/, Веспрем /Унгария/ и с подкрепата на партньорите от френския град Шатион сюр ендр заредиха с много позитивни емоции участниците в проекта Feel Europe. В продължение на два часа...

Младежи от четири държави обсъждаха бъдещето на дигитална Европа

Участниците по проект Вяра в общността и европейското достойнство 2020 /FACED20/, финансиран по програма Европа за гражданите, се включиха в кръгла маса на тема Бъдещето в дигитална Европа. Какво е бъдещето на Европа през призмата на дигиталните технологии, киберсигурността, съхранението на данни и рисковете, които носи този процес, ролята на образованието и дигиталните умения като ключова стъпка за цифровото приобщаване бяха част от темите, които обсъдиха...

Приключиха дейностите по проект „Аз и ти заедно“, финансиран от ЦОИДУЕМ

През месец август 2021 г. Община Хасково приключи работата си по проект Аз и ти заедно, който се финансира по КП 33.19-2020, Приоритет 1, от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/. Проектните дейности се изпълниха за срок от 11 месеца - от октомври 2020 г. до август 2021 г. на територията на община Хасково в три детски градини- ДГ...

Жителите на Войводово, Малево и Стамболийски избраха сами проектите, които искат да се случат в селата

След оспорвана надпревара и избор измежду 20 граждански инициативи, жителите на #Войводово, #Малево и #Стамболийски направиха своя #избор. Вече са ясни инициативите, които получиха най-голяма подкрепа и предстои да бъдат реализирани в трите села. С планирания бюджет от 3000 лв. в трите села предстои да се реализират общо 7 от 20-те предложени инициативи. Във Войводово повече от 1/3 от гласувалите са подкрепили идеята да се...

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 Патронажна грижа +, ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 Патронажна грижа +, ОП Развитие на...

От днес жителите на селата Войводово, Малево и Стамболийски могат да участват в избора на граждански инициативи, които да се реализират по Програмата за граждански бюджети

От днес жителите на селата Войводово, Малево и Стамболийски могат да участват в избора на граждански инициативи, които да се реализират поПрограмата за граждански бюджети.Жителите на село Войводово могат да избират измежду5 предложенияза обновяване на читалището, които са на стойност между 160 и 1000 лв. В Малево изборът е между6 преложенияс предварителен бюджет от 230 до 390 лв. В село Стамболийски местната общност кандидатства...

ОБЩИНА ХАСКОВО СТАРТИРА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА "АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА"

ОБЩИНА ХАСКОВО СТАРТИРА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА Община Хасково в качеството си на доставчик на нова социална услуга Асистентска подкрепа, в изпълнение на Закона за социалните услуги, стартира прием на документи от кандидати запотребителина социалната услуга Асистентска подкрепа и прием на документи откандидатиза заемане на длъжностСоциален асистентза предоставяне на социалната услуга Асистентска подкрепа Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа...

Върни се в началото на страницата