ОИЦ – Хасково проведе информационна работна среща с представители на медиите

Областен информационен център Хасковопроведе информационна работна среща с представители на местни, регионални и национални медии. На срещата бяха представени отчети за изпълнението на дейността на ОИЦ Хасково през годината, за изпълнението на оперативните програми в областта през 2020 година и за програмен период 2014-2020. Представена бе и информация за изпълнението на процедурата Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19...

ОИЦ – Хасково ще проведе информационна работна среща с представители на медиите

На 17 декември 2020 г. (четвъртък), от 11.00 часа, в офиса на Областен информационен център Хасково, бул. България № 140, ет. 1, Бизнес Център II, ще се проведе информационна работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, на която ще се представи отчет за изпълнението на оперативните програми в областта и за дейността на ОИЦ Хасково през 2020 г., информация за прилагането на...

ОИЦ – Хасково представи Интегрираните териториални инвестиции 2021-2027

Областен информационен център Хасково проведе онлайн информационно събитие на 10 декември 2020 г. от 11:00 часа, посветено на прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021-2027 г. и изпълнението на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Събитието бе насочено към всички заинтересовани страни в процеса на прилагане на новия регионален подход местните и регионални власти, академичната общност, неправителствените организации, представителите на бизнеса, медиите, широката общественост...

ОИЦ – ХАСКОВО  ПРЕДСТАВЯ ИНТЕГРИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ 2021-2027

Областен информационен център Хасково Ви кани на онлайн информационно събитие на 10 декември 2020 г. от 11:00 часа, посветено на прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021-2027 г. и изпълнението на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Събитието е насочено към всички заинтересовани страни в процеса на прилагане на новия регионален подход местните и регионални власти, академичната общност, неправителствените организации, представителите на бизнеса, медиите...

Община Хасково изпълни проект „Изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания към Монумент „Света Богородица“

Проектът Изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания към Монумент Света Богородица е финансиран от Агенцията за хора с увреждания. Основната цел е да се създадат предпоставки за активно включване на хората с увреждания, имащи специфични потребности при пространственото придвижване. Извършен е монтаж на подемник, разположен на стъпалата непосредствено под Монумента. Изграден е и малък подход в обхвата на тротоарното пространство към улица Панорама...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО

На 25.11.2020 г. (сряда), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Хасково онлайн публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване на младите хора с техните права в ЕС с бъдещето на Кохезионната политика...

Процедура за избор на партньорски организации за подготовка и изпълнение на проект от Община Хасково

Община Хасково стартира процедура за избор на партньорски организации за подготовка и изпълнение на проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 2, финансирана по ОП Развитие на човешките ресурси и ОП Наука и образование за интелигентен растеж. Срокът за подаване на Заявления от кандидат-партньори е до 02.12.2020 г...

Община Хасково ще извърши реконструкция и ремонт на две детски градини

Община Хасково ще извърши #ремонт и #реконструкция на сградите на ДГ №17 Иглика 1 на ул. Червена стена и на ДГ №18 Осми март сграда, с местонахождение ул. Щерю Вапцаров № 9а. Средствата за обновяване на сградите на #детските #градини са в размер на 1 600 000 лева. 1 200 000 лева ще бъдат осигурени от програмата на Министерството на образованието и науката /МОН/, за които...

Община Хасково обявява подбор за наемане на специалисти по Проект на ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"

#Община #Хасково обявява подбор за наемане на специалисти по Проект BG05M9OP001-2.103-0080 Патронажна #грижа за #възрастни #хора и лица с увреждания гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г., по процедура BG05M9OP001-2.103 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 4 Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.103-0080 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...

Община Хасково осигури технически средства за 22 деца и младежи, настанени в социални услуги, с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“

Нови технически средства получиха децата и младежите, настанени в социални услуги от резидентен тип. Това се случи в резултат на реализиран проект на Община Хасково, изпълняван на основание Договор №РД 04-95/25.08.2020 г. Проектът е финансиран по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за...

Върни се в началото на страницата