EPALE - Електронна платформа за учене на възрастни в Европа

EPALE предлага по нещо за всеки, работещ в сферата на ученето за възрастни, от учители до политици. Разгледайте някои от ползите от присъединяването към общността и как можете да вземете участие: Как да участвате в дискусии Намерете партньори за проекти за образование за възрастни Присъединете се към Професионална общност за образование за възрастни Коментиране на публикации https://ec.europa.eu/epale/bg...

Проект Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково

Проект Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково На 30.01.2018 година между Община Хасково и Министерство на регионалното развитие и благоустройство, управляващ орган на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 е подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година по проект Подкрепа за деинституционализация на...

ТЕЧЕ ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЕТО И РАБОТИЛНИЦАТА НА ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ ГР. ХАСКОВО ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

ТЕЧЕ ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЕТО И РАБОТИЛНИЦАТА НА ПГДС ЦАР ИВАН АСЕН II ГР. ХАСКОВО ПО ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020 Интензивни ремонтни дейности се извършват в Гимназията по дървообработване в рамките на проект Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС Цар Иван Асен II, гр. Хасково. Общият бюджет е на стойност 1399199,64 лв. като средствата...

 Обучение по проект „Равни в старта“ организира община Хасково

Обучение по проект Равни в старта организира община Хасково Обучение по проект Равни в старта организира община Хасково. Проекта е финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. В обучението ще се включат 16 учители от детските градини, участващи в проекта и ще обхваща следните теми: Иновативни методи при работа с деца-билингви. Интеркултурното образование в детската градина като част от гражданското...

Община Хасково ще осигури рехабилитация на деца с увреждания чрез проект

30 деца с увреждания ще имат възможност за рехабилитация чрез занимания по плуване и хипотерапия. Договорът за безвъзмездна фиансова помощ по проектВоден свят и терапевтична конна езда вече е подписан от кмета Добри Беливанов и фонд социална закрила към Министерството на труда и социалната политика. Стойността на проекта е близо 9 иляди лева. Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване на физическото и...

Община Хасково получи приз за "Ефективно управление на проекти"

Община Хасково получи приз за Ефективно управление на проекти. Благодаря за признанието, то е най-вече към екипа ми! Това е само началото, работим за това, Хасково да става все по-красив и приветлив, каза кмета Добри Беливанов при получаването на отличието. Община Хасково е победител в категория при големите общини. Призът бе определен след онлайн гласуване от портала на българските общини Kmeta.bg. Наградите се определят за...