ОИЦ – Хасково проведе информационна среща с представители на бизнеса от Община Свиленград

  На 19 април 2012 г., Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща в Община Свиленград на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. На срещата присъстваха представители на малките и средни предприятия в община Свиленград и специалисти  от общинската администрация. Екипът представи целите и дейностите по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен...

Проект "Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Хасково"

Инвестираме във вашето бъдеще    Проект  № BG161PO002-3.3.02-0001-C0001 Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Изграждането и функционирането на областен информационен център в община Хасково  има за цел предоставянето на  информация за кохезионната политика, нейните цели и съществуващите в...

ОИЦ – Хасково проведе информационна среща с представители на бизнеса от Община Тополовград

    На 21 март 2012 г., Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща в Община Тополовград на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. На срещата присъстваха представители на малките и средните предприятия в Община Тополовград и специалисти  от общинската администрация. ...

ОИЦ – Хасково проведе информационна среща с представители на бизнеса от Община Любимец

  На 18 април 2012 г., Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща в Община Любимец на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. На срещата присъстваха представители на малките и средни предприятия в община Любимец и специалисти от общинската администрация. Екипът представи целите и дейностите по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен...

ОИЦ - Хасково проведе информационна среща

  На 23 февруари 2012г. в Областен информационен център – Хасково, се проведе информационна среща с представители на общините от областта и областна администрация Хасково. Срещата бе открита от заместник кмета на община Хасково с ресор европейски проекти и програми г-н Минко Ангелов.Участниците се запознаха с целите и дейностите на проекта, с услугите,  предоставяни от ОИЦ и отворените схеми по СКФ с допустими бенефициенти общини...

ОИЦ – Хасково проведе работна среща с медиите

  Днес, 15 февруари 2012 г., се проведе работна среща между представители на местните, регионални и национални медии и екипа на Областен информационен център – Хасково. На срещата се представиха целите на проект “Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково”, и услугите, предоставяни от Областния информационен център. Дискутирани бяха методите за взаимодействие ОИЦ – медии, с цел изграждане на позитивни партньорства и популяризиране кохезионната...