Среща на ОИЦ - Хасково в Свиленград / 04.11.2015 г.

На 04.11.2015 г. /сряда/, Областен информационен център – Хасково организира в Община Свиленград информационна среща на тема: Популяризиране на отворени схеми по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  Срещата е насочена към представителите на местната власт и образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. На...

Среща на ОИЦ - Хасково в Маджарово / 30.10.2015 г.

На 30.10.2015 г. /вторник/, Областен информационен център – Хасково организира в Община Маджарово информационна среща на тема: Популяризиране на отворени схеми по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  Срещата е насочена към представителите на местната власт и образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. На...

Среща на ОИЦ - Хасково в Симеоновград/ 29.10.2015 г.

На 29.10.2015 г. /четвъртък/, Областен информационен център – Хасково организира в Община Симеоновград информационна среща на тема: Популяризиране на отворени схеми по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  Срещата е насочена към представителите на местната власт и образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. На...

Среща на ОИЦ - Хасково в Ивайловград/ 28.10.2015 г.

На 28.10.2015 г. /сряда/, Областен информационен център – Хасково организира в Община Ивайловград информационна среща на тема: Популяризиране на отворени схеми по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  Срещата е насочена към представителите на местната власт и образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. На...

Среща на ОИЦ - Хасково в с.Караманци / 27.10.2015 г.

На 27.10.2015 г. /вторник/, Областен информационен център – Хасково организира в Община Минерални бани информационна среща на тема: Популяризиране на отворени схеми по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  Срещата е насочена към представителите на местната власт и образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г...

Среща на ОИЦ – Хасково в Стамболово / 14.10.2015 г.

На 14.10.2015 г., Областен информационен център – гр. Хасково организира в Община Стамболово информационна среща на тема: Популяризиране на отворени схеми по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.    Срещата е насочена към представителите на местната власт и образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г...

Среща на ОИЦ - Хасково в Любимец / 26.10.2015 г.

На 26.10.2015 г. /понеделник/, Областен информационен център – Хасково организира в Община Любимец информационна среща на тема: Популяризиране на отворени схеми по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  Срещата е насочена към представителите на местната власт и образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. На...

Среща на ОИЦ - Хасково в Харманли / 20.10.2015 г.

На 20.10.2015 г. /вторник/, Областен информационен център – Хасково организира в Община Харманли информационна среща на тема: Популяризиране на отворени схеми по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.    Срещата е насочена към представителите на местната власт и образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г...

Пресконференция в ОИЦ – Хасково / 13.10.2015 г.

На 13 октомври 2015 г. (вторник) в офиса на ОИЦ – Хасково ще се състои пресконференция, с цел запознаване с графика на предстоящите информационни събития, организирани от ОИЦ-Хасково, във връзка със стартиралите процедури по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.   Срещата ще се проведе от 13.00 ч. в офиса на ОИЦ-Хасково, бул. „България” № 140, Бизнес Център II.  ...

Проведена информационна среща с представители на бизнеса / 16.07.2015 г.

   ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО   На 16 юли 2015 г. /четвъртък/, Областен информационен център – гр. Хасково проведе информационна среща на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. Срещата бе насочена към представителите на малките и средни предприятия в община Хасково, с цел подпомагане...