ОИЦ - Хасково проведе информационни срещи в Симеоновград и Стамболово

      На 28 и 29 май 2012 г., Областен информационен център – Хасково проведе информационни срещи в общините Симеоновград и Стамболово на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. На срещите присъстваха представители на местната администрация, малките и средни предприятия в общините Симеоновград и Стамболово, с цел насърчаване и подпомагане усвояването на средствата...

ОИЦ – Хасково проведе информационна среща с представители на местната администрация и бизнеса от община Ивайловград

    На 23 май 2012 г., Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща в община Ивайловград на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. На срещата присъстваха представители на местната администрация, малките и средни предприятия в община Ивайловград, с цел насърчаване и подпомагане усвояването на средствата от СКФ на ЕС. Участниците бяха запознати...

Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Хасково/ОИЦ – Хасково проведе информационна среща с представители на местната администрация и бизнеса от община Ивайловград

    На 23 май 2012 г., Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща в община Ивайловград на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. На срещата присъстваха представители на местната администрация, малките и средни предприятия в община Ивайловград, с цел насърчаване и подпомагане усвояването на средствата от СКФ на ЕС. Участниците бяха запознати...

ОИЦ – Хасково проведе информационна среща с представители на местната администрация и бизнеса от общ/ОИЦ – Хасково проведе информационна среща с представители на местната администрация и бизнеса от община Ивайловград

    На 23 май 2012 г., Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща в община Ивайловград на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. На срещата присъстваха представители на местната администрация, малките и средни предприятия в община Ивайловград, с цел насърчаване и подпомагане усвояването на средствата от СКФ на ЕС. Участниците бяха запознати...

ОИЦ – Хасково проведе информационна среща с представители на местната администрация и бизнеса от община Хасково

    На 21 май2012 г., Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща в община Хасково на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. На срещата присъстваха представители на местната администрация, малките и средни предприятия в община Хасково, с цел насърчаване и подпомагане усвояването на средствата от СКФ на ЕС. Участниците бяха запознати с...

ОИЦ – Хасково проведе информационна среща с представители на местната администрация и бизнеса от общ/ОИЦ – Хасково проведе информационна среща с представители на местната администрация и бизнеса от община Хасково

    На 21 май2012 г., Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща в община Хасково на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. На срещата присъстваха представители на местната администрация, малките и средни предприятия в община Хасково, с цел насърчаване и подпомагане усвояването на средствата от СКФ на ЕС. Участниците бяха запознати с...

Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Хасково/ОИЦ – Хасково проведе информационна среща с представители на местната администрация и бизнеса от община Хасково

    На 21 май2012 г., Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща в община Хасково на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. На срещата присъстваха представители на местната администрация, малките и средни предприятия в община Хасково, с цел насърчаване и подпомагане усвояването на средствата от СКФ на ЕС. Участниците бяха запознати с...

ОИЦ – Хасково проведе информационна среща с представители на бизнеса от Община Хасково

   На 9 май 2012 г., Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща в община Хасково на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. На срещата присъстваха представители на малките и средни предприятия в община Хасково и специалисти от общинската администрация. Екипът представи целите и дейностите по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен...

ОИЦ – Хасково проведе информационна среща с представители на бизнеса от Община Минерални бани

          На 27 април 2012 г., Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща в община Минерални бани на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. На срещата присъстваха представители на малките и средни предприятия в община Минерални бани и специалисти от общинската администрация. Екипът представи целите и дейностите по проект...

ОИЦ – Хасково проведе информационна среща с представители на бизнеса от Община Харманли

    На 24 април 2012 г., Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща в община Харманли на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. На срещата присъстваха представители на малките и средни предприятия в община Харманли и специалисти от общинската администрация. Екипът представи целите и дейностите по проект „Изграждане и функциониране на областен...