Решения от конкурс - ОИЦ - Хасково

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО: Изтегли РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО: Изтегли...

Резултати от конкурс - ОИЦ-Хасково

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТ И ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТ УПРАВИТЕЛ В ОИЦ: Изтегли СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТ И ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ: Изтегли ...

Пресконференция в ОИЦ – Хасково / 11.12.2015 г.

На 11 декември 2015 г. (петък) в офиса на ОИЦ – Хасково ще се състои заключителна работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, на която ще бъде представен отчет за извършената работата в ОИЦ-Хасково и постигнати резултати през 2015г. Ще бъдат представени приоритетите за бъдещата работа.   Срещата ще се проведе от 13.30 ч. в офиса на ОИЦ-Хасково, бул. „България” №...

Информационна среща в ОИЦ – Хасково /18.11.2015 г.

На 18 ноември 2015 г. (сряда) в офиса на ОИЦ-Хасково ще се състои информационна среща, в рамките на Нациoналната информационна кампания на мрежата на Областни информационни центрове в България под надслов „ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА“. На срещата ще бъде дадена информация за възможностите, предоставени от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., да достигне до представителите на уязвимите групи.    Срещата ще се проведе от...

Информационна среща в Община Хасково /17.11.2015 г.

На 17 ноември 2015 г. (вторник) в зала „Хасково“ ще се проведе информационно събитие, на което ще бъде представена ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., чрез текущите процедури за кандидатстване „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, както и начина за електронно кандидатстване чрез...

Пресконференция в ОИЦ – Хасково / 16.11.2015 г.

На 16 ноември 2015 г. (понеделник) в офиса на ОИЦ – Хасково ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена Нациoналната информационна кампания на мрежата на Областни информационни центрове в България под надслов „ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА“. Кампанията цели, информацията за възможностите, предоставени от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, да достигне до представителите на уязвимите групи. Партньори на ОИЦ са Български червен кръст и...

Среща на ОИЦ - Хасково в Любимец / 06.11.2015 г.

На 06.11.2015 г. /понеделник/, Областен информационен център – Хасково организира в Община Любимец информационна среща на тема: Популяризиране на отворени схеми по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Срещата е насочена към представителите на местната власт и образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. На срещата...

Среща на ОИЦ - Хасково в Димитровград / 05.11.2015 г.

На 05.11.2015 г. /четвъртък/, Областен информационен център – Хасково организира в Община Димитровград информационна среща на тема: Популяризиране на отворени схеми по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Срещата е насочена към представителите на местната власт и образователните институции в област Димитровград, с цел подпомагане усвояването на средствата по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. На срещата...

Среща на ОИЦ - Хасково в Тополовград / 03.11.2015 г.

На 03.11.2015 г. /вторник/, Областен информационен център – Хасково организира в Община Тополовград информационна среща на тема: Популяризиране на отворени схеми по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  Срещата е насочена към представителите на местната власт и образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. На...