Публично оповестен конкурс за отдаване под наем, публична общинска собственост / 02.04.2014 г./ЗАПОВЕД №Т-062 / 13.03.2014 г.

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, във връзка с процедура по реда на чл. 100 и чл. 101, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 572 от 28.02.2014 година на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем- обекти, публична общинска собственост / 25.03.2014 /ЗАПОВЕД №T–047 / 06.03.2014 г.

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, във връзка с процедура по реда на чл. 100 и чл. 101, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково, във връзка с Решения № 106 от 24.02.2012 година и 547 от 31.01.2014 година на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем- обекти, публична общинска собственост / 25.03.2014 /ЗАПОВЕД №T–048 / 06.03.2014 г.

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, във връзка с процедура по реда на чл. 100 и чл. 101, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково, във връзка с Решение № 549 от 31.01.2014 година на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публично оповестен конкурс за отдаване...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, терен в парк „Ямача/Заповед №181/ 29.08.2012г.

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 99 и 100, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково, във връзка с Решения № № 150 от 30.03.2012 година и 236 от 20.07.2012 година на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публично оповестен конкурс за отдаване под...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем - публична общинска собственост / 02.09.2013 г./ЗАПОВЕД №Т-166/12.08.2013г.

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 83 и 84, ал. 1 от Наредбата за общинска собственост на Общински съвет Хасково, във връзка с Решение № 450 от 28.06.2013 година на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години за част от обект публична общинска...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем - публична общинска собственост / 02.09.2013 г./ЗАПОВЕД №Т-167/12.08.2013г.

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 83 и 84, ал. 1 от Наредбата за общинска собственост на Общински съвет Хасково, във връзка с Решения №№ 106 от 24.02.2012 година и 372 от 29.03.2013 година на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем - публична общинска собственост / 02.09.2013 г./ЗАПОВЕД №Т-165/12.08.2013г.

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 83 и 84, ал. 1 от Наредбата за общинска собственост на Общински съвет Хасково, във връзка с Решение № 450 от 28.06.2013 година на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години за част от обект публична общинска...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем - публична общинска собственост, парк "Илинден", под/ЗАПОВЕД №Т-088/02.07.2013г.

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 83 и 84, ал. 1 от Наредбата за общинска собственост на Общински съвет Хасково, във връзка с Решения №№ 106 от 24.02.2012 година и 372 от 29.03.2013 година на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем, част от обект – публична общинска собственост / 24./ЗАПОВЕД №Т-081 / 29.05.2013 г.

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 83 и 84, ал. 1 от Наредбата за общинска собственост на Общински съвет Хасково, във връзка с Решение № 389 от 26.04.2013 година на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години за част от обект публична общинска...

Върни се в началото на страницата