Проект "Вяра в общността и Европейското достойнство 2020“ завърши с успешно реализиране на дейностите и постигане на зададените цели и приоритети

Проект Вяра в общността и Европейското достойнство 2020, финансиран от Европейския съюз по програмата Европа за гражданите, Направление 2: Мярка 2.1 Побратимяване на градове, завърши с успешно реализиране на дейностите и постигане на зададените цели и приоритети. Участие:В проекта участие взеха 178граждани, от които 18са от град Шатийон сюр - Ендр, Франция, 42от град Комотини, Гърция, 44от град Онещ, Румъния, 21 от град Веспрем...

Община Хасково с проект финансиран от Европейската комисия

Община Хасково изпълнява проект финансиран от Европейската комисия с максималната възможна сума за проекта 25 хиляди евро. Проектът е Вяра в общността и Европейското достойнство 2020, финансиран от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура към Европейската Комисия по програма Европа за гражданите, Мярка Побратимяване на градове. Поради разрастването на пандемията от Ковид 19, проектните дейности не се изпълниха по предвидения график през 2020 година...

Върни се в началото на страницата