Проучване за целите на Последваща оценка на Плана за развитие на община Хасково 2014-2020 г. - въпросник за граждани

Агенция Стратегма изпълнява договор заИзвършване на последваща оценка на Общински план за развитие (ОПР) 2014-2020 г. на община Хасково, възложен от община Хасково. Участието на гражданите, бизнеса и организациите, работещи на територията на общината ще осигури възможност за отразяване и анализ на постигнатите резултати и нуждите от развитието на общината и ефективното използване на ресурсните източници в периода 2021-2027 г. публични (национални и европейски средства), местни...

Проучване за целите на Последваща оценка на Плана за развитие на община Хасково 2014-2020 г. - въпросник за фирми

Агенция Стратегма изпълнява договор заИзвършване на последваща оценка на Общински план за развитие (ОПР) 2014-2020 г. на община Хасково, възложен от община Хасково. Участието на гражданите, бизнеса и организациите, работещи на територията на общината ще осигури възможност за отразяване и анализ на постигнатите резултати и нуждите от развитието на общината и ефективното използване на ресурсните източници в периода 2021-2027 г. публични (национални и европейски средства), местни...

Проучване за целите на Последваща оценка на Плана за развитие на община Хасково 2014-2020 г. - въпросник за неправителствени организации

Агенция Стратегма изпълнява договор заИзвършване на последваща оценка на Общински план за развитие (ОПР) 2014-2020 г. на община Хасково, възложен от община Хасково. Участието на гражданите, бизнеса и организациите, работещи на територията на общината ще осигури възможност за отразяване и анализ на постигнатите резултати и нуждите от развитието на общината и ефективното използване на ресурсните източници в периода 2021-2027 г. публични (национални и европейски средства), местни...

Върни се в началото на страницата