Дуала 1: Наследството на ЮНЕСКО за устойчив град

Contracting Authority : European Commission Local Authorities: Partnerships for Sustainable Cities 2020 Дуала 1: Наследството на ЮНЕСКО за устойчив град по процедура BGUE-B2019-21.020802-C1-DEVCO Наследството на ЮНЕСКО за устойчив град Програма: Наследството на ЮНЕСКО за устойчив град Бенефициент: ОБЩИНА ДУАЛА 1-ВИ РАЙОН, КАМЕРУН Партньори: Община Хасково, България Община Монтемарчиано, Италия Община Сейнт Луис, Сенегал Вид на проекта: Обмяна на опит Времетраене на проекта (в месеци):...

Среща на българските градове, участващи в проекта на Европейската комисия „Предизвикателството Интелигентни градове“

На 16.05.2022 година ще се проведе среща на българските градове, участващи в проекта на Европейската комисия Предизвикателството Интелигентни градове. Предизвикателството Intelligent Cities Challenge (ICC) е инициатива на Европейската комисия, обединяваща 130 града, в т.ч. българските градове Хасково, София и Враца, за постигане на интелигентен, социално отговорен и устойчив растеж чрез съвременни технологии. Основна цел на проекта е да вдъхновява и подкрепя ученето...

Проект „Бъдещето, настояще на миналото“, финансиран от Европейския съюз в рамките на програма "Европа за гражданите"

Le projet Lavenir, prsent du pass a t financ par lUnion europenne dans le cadre du programme LEurope pour les citoyens Applicable au Volet 2, Mesure 2.2 Rseaux de villes 4 vnements ont t mis en uvre dans le cadre de ce projet: vnement 1 Participation: Il a permis de runir 113 citoyens, dont 7 provenant de la ville de Loches (France), 42 de...

Семинар: „Оценка на зрелостта и разработване на стратегия за интегриране на интелигентни (smart) решения в град Хасково“, 20 – 21 януари 2021 г.

Семинарът Оценка на зрелостта и разработване на стратегия за интегриране на интелигентни (smart) решения в град Хасково следва резултатите от предишния проведен семинар за оценка на нуждите и оценка на заинтересованите страни, като при него ще се работи по приоритетните решения, водещи до формирането на интелигентна градска стратегия, с която ще бъде постигната избраната визия на града. Семинарът има за цел да оцени зрелостта на...

Среща и дискусия: „Анализ на нуждите при интегриране на интелигентни (smart) решения в община Хасково “, Intelligent Cities Challenge

Предизвикателството Интелигентни градове (Intelligent Cities Challenge) е програма, разработена и финансирана от Европейската комисия с цел да вдъхновява, подпомага обучението и обмена на добри практики и решения в градовете със силен ангажимент за растеж чрез използването на цифровите технологии. Чрез тези технологии градовете в Европа ще се преобразят, ще осигурят по-високо качество на живот на своите граждани и ще подобрят качеството на бизнес средата. Програма...

Онлайн срещи-интервюта със заинтересовани страни по проект „Интелигентни градове“

Община Хасково проведе Интервюта със заинтересовани страни по проект Intelligent city challenge на Европейската комисия. Целта на събитията беше да бъдат проучени подробно какви са опита, нагласите, целите на Вашата организация в областта на Upskilling and reskilling. Онлайн интервютата се проведоха в периода 01-15.12.2020 г., през програмата/ приложението Free Conference Call (https://www.freeconferencecall.com/global/bg). За участие бяха поканени представители на НПО, сдружения с...

100 Intelligent Citie Challenge (ICC)/ Предизвикателството 100 интелигентни града

С удоволствие Ви съобщаваме, че Хасково е приет за участие в програмата Предизвикателството интелигентни градове (Intelligent Cities Challenge ICC) на Европейската комисия. От 28 септември до 2 октомври, стартира официално с първото онлайн събитие на програмата 1-st ICC City Lab. ICC е най-новата инициатива на Европейската комисия за изграждане на зелена Европа, чрез насърчаване на интелигентен и устойчив растеж в европейските градове, а Хасково е...

Върни се в началото на страницата