Община Хасково успешно изпълни проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“

Община Хасково успешно изпълни проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 4 На 10.05.2021 г. се проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатите по проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 4, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020. В пресконференцията участваха заместник-кметът на Община Хасково Мария Вълчева, директорът на дирекция Европейски и национални...

Покана за заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.103-0080-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  – Компонент 4“

Покана за заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.103-0080-C01 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 4 Община Хасково има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция за представяне на дейностите и резултатите по проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 4. Събитието е в изпълнение на дейностите по проекта, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Заключителната...

Информационен ден за проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“ на община Хасково, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси‘

На 29.04.2021 г, в Община Хасково се проведе информационен ден по проектПатронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 4. Целите на проекта и изпълнението му до момента бяха представени от заместник-кмета на община Хасково Мария Вълчева, началник- отдел Здравеопазване и социални дейности Златка Караджова и ръководителя на проекта Росица Ангелова. Специалистите, участващи пряко в реализацията на проекта, представиха конкретните дейности...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК Въз основа на Протокол от 27.01.2021г., на комисия, назначена със Заповед № 91/25.01.2021г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-2.103-0080 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати: 1. След...

ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК по Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-2.103-0080 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M9OP001-2.103 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 4 Във връзка с изпълнението наПроект BG05M9OP001-2.103-0080 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково финансиран...

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ В ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ В ПОДБОРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Проект BG05M9OP001-2.103-0080 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково Въз основа на Протокол от 22.12.2020г., на комисия, назначена със Заповед № № 2166/14.12.2020г. на Кмета на Община Хасково и изменена със Заповед № 2310/21.12.2020г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Медицинска...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...

УДЪЛЖАВА СЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНТЕГРИРАНАТА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНА УСЛУГА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001 - 2.103-0080 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 4“ В ОБЩИНА ХАСКОВО

Продължава предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга по проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 4 в Община Хасково. Същността на услугата е - индивидуална подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности. Кметът на Община Хасково Станислав Дечев подписа...

Върни се в началото на страницата