Приключиха дейностите по проект „Аз и ти заедно“, финансиран от ЦОИДУЕМ

ПРОЕКТ АЗ И ТИ ЗАЕДНО Договор № БС33.19-1-011/29.09.2020 г. През месец август 2021 г.Община Хасково приключи работата си по проект Аз и ти заедно, който се финансира по КП 33.19-2020, Приоритет 1, от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Проектните дейности се изпълниха за срок от 11 месеца - от октомври 2020 г. до...

Дейностите по проект „Аз и ти заедно“ продължиха и през лятото

ПРОЕКТ АЗ И ТИ ЗАЕДНО Договор № БС33.19-1-011/29.09.2020г. Децата от трите детски градини Щурче и Елхица, гр. Хасково и Вихрогонче, група с. Динево, продължиха да се забавляват и обучават с дейностите Здравейте Лего и Монтесори и Различни в традициите - единни в детската градина по проект Аз и ти заедно, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите...

Проект "Аз и ти заедно" продължава до 31 август 2021 г.

ПРОЕКТ АЗ И ТИ ЗАЕДНО Договор № БС33.19-1-011/29.09.2020г. Поради създалата се епидемиологична обстановка в страната, която наложи преустановяване посещенията в детските градини за определени периоди през 2020 г. и 2021 г., срокът за изпълнениена дейностите по проект Аз и ти заедно, финансиран от ЦОИДУЕМ, бе удължен до 31 август 2021 г. ...

"Заедно на масата" в ДГ 21 "Вихрогонче", група с. Динево

ПРОЕКТ АЗ И ТИ ЗАЕДНО Договор № БС33.19-1-011/29.09.2020г. През месеците май и юни 2021 г. в ДГ 21Вихрогонче , група с.Динево се проведоха поредица от мероприятия на тема Заедно на масата, в които децата се запознаха с традиционната кухня и обичаи на етническите и културни общности. По време на занятията децата участваха с голямо старание и желание в приготвянето на ястия от...

Опознаваме празниците - Рамазан Байрам в детските градини, които участват в проект "Аз и ти заедно"

ПРОЕКТ АЗ И ТИ ЗАЕДНО Договор № БС33.19-1-011/29.09.2020г. Децата в детските градини №19 Щурче, гр.Хасково и №11 Елхица гр.Хасково вече знаят как се празнува Шекер байрам празник, с който завършва месеца Рамазан месец на опрощението и милосърдието. Семейството се събира около трапезата, младите искат прошка от по-възрастните, целувайки ръка. Децата обикалят от къща на къща и събират бонбони. Постите са...

Великденски празници в детските градини, участващи в проект „Аз и ти заедно“, финансиран от ЦОИДУЕМ

По повод Великденските празници в детските градини в гр.Хасково №11 Елхица и №19 Щурче бяха проведени мероприятия, организирани по Дейност 5 Различни в традициите единни в детската градина на тема Заедно на масата Великден. Децата, участващи в проекта гледаха и слушаха презентации за Великден, от които научиха за традициите и символите на празника. Пяха песнички, рецитираха стихчета, танцуваха. С голям интерес и много емоции боядисваха...

Дейности по проект "Аз и ти заедно" през месец март

ПРОЕКТ АЗ И ТИ ЗАЕДНО Договор № БС33.19-1-011/29.09.2020г. През месец март 2021 г. продължи реализирането на дейностите Здравейте Лего и Монтесори и Различни в традициите - единни в детската градина по проект Аз и ти заедно, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът се изпълнява в три детски градини от община Хасково. В детска градина...

Стартираха дейностите по проект „Аз и ти заедно“

ПРОЕКТ АЗ И ТИ ЗАЕДНО Договор № БС33.19-1-011/29.09.2020г. През месец февруари 2021 г. стартираха дейностите Здравейте Лего и Монтесори и Различни в традициите - единни в детската градина по проект Аз и ти заедно, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът се изпълнява в три детски градини от община Хасково - ДГ № 11 Елхица...

Обучение по проект „Аз и ти заедно“ организира Община Хасково

ПРОЕКТ АЗ И ТИ ЗАЕДНО Договор № БС33.19-1-011/29.09.2020 г. Община Хасково организира модулна обучителна програма за учители по проект Аз и ти заедно. Проектът е финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, по конкурсна процедура 33.19-2020 г. Основната цел на проекта е създаване на позитивна среда в ранното детско образование, при съхраняване на културната идентичност...

Община Хасково подписа договор за финансиране по обявена конкурсна процедура 33.19-2020 от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към Министерството на образованието и науката.

Проектното предложение на Община Хасково Аз и ти заедно ще се реализира по линия на Приоритет 1: Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност. Проектните дейности ще се изпълняват...

Върни се в началото на страницата