Покана за Официална церемония за ефективния старт на проекта

ПОКАНА за участие в Официална церемония за ефективния старт на проект Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Хасково има удоволствието да Ви покани на Официална церемония за ефективния старт на проект Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Региони в...

Покана за Встъпителна пресконференция

ПОКАНА за участие във Встъпителна пресконференция по проект Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Хасково има удоволствието да Ви покани на Встъпителна пресконференция по проект Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския...

Кметът на община Хасково Станислав Дечев и ръководителят на УО на ОПРР Деница Николова подписаха Договор за финансиране на проектно предложение „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково“.

Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ (100%) е в размер на 1994533,88 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 28 месеца. Към настоящия момент община Хасково подготвя процедурите за избор на изпълнители по реда на ЗОП за всички предвидени дейности. Сградата на Областна администрация Хасково е построена преди 1987 г. В нея са разположени държавни структури, което я прави изключително важна за гражданите...

Проект BG16RFOP001-1.012-0006-C01 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково“

Проект BG16RFOP001-1.012-0006-C01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково по процедура BG16RFOP001-1.012 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Хасково Програма: Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г. Бенефициент: ОБЩИНА ХАСКОВО Приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие Вид на проекта: Строителство Времетраене на проекта (в месеци): 28 Стойност: 1 994533,88 лв. Съфинансиране от ЕС:...

Върни се в началото на страницата