Класирани кандидати-потребители на услугата "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Проект BG05M90P001-2.040-0006-C01 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020г. по процедура BG05M90P001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2 NoИмена на кандидат-потребителяДопуснат да ползва услугата 1Атанаска...

Община Хасково стартира мобилни здравно-социални услуги по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Община Хасково стартира мобилни здравно-социални услуги по проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - гр. Хасково От 08.11.2019 г. успешно стартира предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект BG05M90P001-2.040-0006-C01 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020г.. За реализиране на дейностите по проекта и...

Обявление за набиране на потребители за услугата патронажна грижа

ОБЩИНА ХАСКОВО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020 ПРОЕКТ BG05М90З001-2.040-0107-С01 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Хасково ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка със изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-2.040- 0107- С01 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Хасково финансиран от Европейския социален фонд чрез ОПРЧР 2014-2020г., Община Хасково обявява прием на документи за кандидат- потребители...

На 09.05.2019 г. Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.040-0006-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

На 09.05.2019 г. Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.040-0006-C01 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.по процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа завъзрастни хора и лица с увреждания Компонент 2. Период на изпълнение на проекта:18 месеца. Обща стойност:431 241,92 лв...

Върни се в началото на страницата