Община Хасково изпълни договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 04-36/29.05.2019г. по проект „Подобряване качеството на живот и сигурността в Дом за стари хора  „Кенана”

Община Хасково изпълни договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 04-36/29.05.2019г. по проект Подобряване качеството на живот и сигурността в Дом за стари хора Кенана - гр. Хасково, финансиран със средства от Фонд Социална закрила /ФСЗ/ към Министерство на труда и социалната политика. Основната цел на проектното предложение е да бъде повишено качеството на предлаганите услуги от Дом за стари хора Кенана и подобряване...

Подобряване качеството на живот и сигурността в Дом за стари хора „Кенана” - гр. Хасково финансиран от Фонд „Социална закрила“

На 29.05.2019г. Община Хасково подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № РД04-36/29.05.2019г. Подобряване качеството на живот и сигурността в Дом за стари хора Кенана - гр. Хасково финансиран от Фонд Социална закрила /ФСЗ/. Основната цел на проектното предложение е да бъде повишено качеството на предлаганите услуги от Дом за стари хора и подобряване условията за живот и сигурността на 160 лица...

Върни се в началото на страницата