Областен информационен център – Хасково организира информационно събитие с потенциални бенефициенти от област Хасково

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 8.05.2019 г. (сряда), Областен информационен център гр. Хасково организира в община Хасково публично информационно събитие на тема: Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ. Срещата е насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за...

Областен информационен център – Хасково проведе информационно събитие с представители на заинтересовани институции от община Стамболово

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 25.04.2019 г. (четвъртък), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Стамболово публично информационно събитие на тема: Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за...

Областен информационен център – Хасково проведе информационно събитие с представители на заинтересовани институции от община Минерални бани

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 18.04.2019 г. (четвъртък), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Минерални бани публично информационно събитие на тема: Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни...

Областен информационен център – Хасково проведе информационно събитие с представители на заинтересовани институции от община Димитровград

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 18.04.2019 г. (четвъртък), Областен информационен център гр. Хасково проведе в с. Голямо Асеново, община Димитровград публично информационно събитие на тема: Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на...

Областен информационен център – Хасково организира информационни събития с потенциални бенефициенти от област Хасково

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 18.04.2019 г. (четвъртък), Областен информационен център гр. Хасково организира в община Минерални бани публично информационно събитие на тема: Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ. Срещата е насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни...

Областен информационен център – Хасково проведе информационно събитие с представители на заинтересовани институции от община Любимец

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 17.04.2019 г. (сряда), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Любимец публично информационно събитие на тема: Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за...

Областен информационен център – Хасково проведе информационно събитие с представители на заинтересовани институции от община Свиленград

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 16.04.2019 г. (вторник), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Свиленград публично информационно събитие на тема: Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за...

Областен информационен център – Хасково проведе информационно събитие с представители на заинтересовани институции от община Тополовград

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 15.04.2019 г. (понеделник), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Тополовград публично информационно събитие на тема: Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за...

Областен информационен център – Хасково проведе информационно събитие с представители на заинтересовани институции от община Харманли

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 12.04.2019 г. (петък), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Харманли публично информационно събитие на тема: Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за...

Областен информационен център – Хасково проведе информационно събитие с представители на заинтересовани институции от община Ивайловград

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 10.04.2019 г. (сряда), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Ивайловград публично информационно събитие на тема: Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за...

Върни се в началото на страницата