Областен информационен център – Хасково организира информационно събитие с потенциални бенефициенти от област Хасково

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 21.11.2019 г. (четвъртък), Областен информационен център гр. Хасково организира публично информационно събитие за представяне на процедура Споделена визия за екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България и процедура Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове по ОП Околна среда. Срещата е насочена към представители на местната власт, юридически лица с нестопанска цел, структури на МЗХГ, структури на МОСВ, научни институти...

Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща по ОП „Околна среда“ с представители на заинтересовани институции от област Хасково

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 19.07.2019 г. (петък), Областен информационен център гр. Хасково проведе в офиса на ОИЦ - Хасково публично информационно събитие по процедурата на ОП Околна среда Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците. Срещата бе насочена към представители на местната власт, неправителствени организации, малки и средни предприятия и институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на...

ОИЦ – ХАСКОВО С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА“

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 19 юли 2019 г. (петък) от 13:00 ч. в офиса на Областен информационен център Хасково ще се състои информационна среща по процедурата на ОП Околна среда Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците. Допустими бенефициенти по процедурата са общини, юридически лица със стопанска цел, юридически лица с нестопанска цел. В този смисъл за участие в срещата са поканени...

ОИЦ – Хасково награди участниците в конкурса „ИМАМ БИЗНЕС ИДЕЯ“

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В офиса на Областен информационен център Хасково се проведе награждаването на участниците в онлайн конкурса за видео клип на тема Имам бизнес идея. В него от област Хасково участваха четирима ученика на възраст между 14 и 18 години. След гласуване във Фейсбук страницата на ОИЦ Хасково най-много гласове събра бизнес идеята на Христо Хубенов, ученик от СУ Неофит Рилски, гр. Харманли. С...

Областен информационен център – Хасково проведе информационно събитие с представители на заинтересовани институции от община Маджарово

На 16.05.2019 г. (четвъртък), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Маджарово публично информационно събитие на тема: Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за налични възможности за...

Областен информационен център – Хасково организира информационно събитие с потенциални бенефициенти от област Хасково

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 16.05.2019 г. (четвъртък), Областен информационен център гр. Хасково организира в община Маджарово публично информационно събитие на тема: Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ. Срещата е насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за...

Областен информационен център – Хасково проведе информационно събитие с представители на заинтересовани институции от община Симеоновград

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 10.05.2019 г. (петък), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Симеоновград публично информационно събитие на тема: Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за...

Областен информационен център – Хасково организира информационно събитие с потенциални бенефициенти от област Хасково

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 10.05.2019 г. (петък), Областен информационен център гр. Хасково организира в община Симеоновград публично информационно събитие на тема: Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ. Срещата е насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за...

Областен информационен център – Хасково проведе информационно събитие с представители на заинтересовани институции от община Хасково

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 08.05.2019 г. (сряда), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Хасково публично информационно събитие на тема: Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за...

9 май – ДЕН НА ЕВРОПА

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ОБЩИНА ХАСКОВО със съдействието на Областен информационен център Хасково ще отбележи Деня на Европа с пленер РИСУВАМ ЕВРОПА. В пленера ще вземат участие ученици от школата по изобразително изкуство Рисувай с мен към Основно училище Св. Климент Охридски Хасково. Пленерът ще бъде посетен и от работна група от учители и директори на училища от Италия, Шотландия, Холандия, Гърция и Полша, които са...

Върни се в началото на страницата