Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща с младите хора от община Маджарово

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 25.02.2020 г. (вторник), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Маджарово публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване на младите хора с техните права в ЕС с бъдещето...

Областен информационен център – Хасково организира информационни срещи с младите хора от община Маджарово

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 25.02.2020 г. (вторник), от 13:00 часа. в СУ Димитър Маджаров, гр. Маджарово, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково, и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС в България...

Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща с младите хора от община Харманли

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 24.02.2020 г. (понеделник), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Харманли публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване на младите хора с техните права в ЕС с бъдещето...

Областен информационен център – Хасково организира информационни срещи с младите хора от община Харманли

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 24.02.2020 г. (понеделник), от 13:10 часа, в СУ Неофит Рилски гр. Харманли, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково, и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС в България...

Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща с младите хора от община Любимец

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 18.02.2020 г. (вторник), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Любимец публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване на младите хора с техните права в ЕС с бъдещето...

Областен информационен център – Хасково организира информационни срещи с младите хора от община Любимец

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 18.02.2020 г. (вторник), от 13:30 часа, в СУ Желязко Терпешев, гр. Любимец, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково, и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС в България...

Областен информационен център – Хасково организира информационни срещи с младите хора от община Симеоновград

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 17.02.2020 г. (понеделник), от 13:00 часа, в СУ Св. Климент Охридски, гр. Симеоновград, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС в...

ОИЦ – Хасково проведе работна среща с медиите

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР Днес, 19 декември 2019 г. (четвъртък), в офиса на Областен информационен център Хасково, се проведе работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, на която беше представена информация за дейността на ОИЦ Хасково през 2019 г. и планираните събития по проекта през 2020г, както и предстоящите процедури по Оперативните програми, съгласно Индикативните годишни работни програми за 2020 г. Информацията, която...

ОИЦ – Хасково ще проведе информационна работна среща с представители на медиите

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 19 декември 2019 г. (четвъртък), от 11.00 часа, в офиса на Областен информационен център Хасково, бул. България № 140, ет. 1, Бизнес Център II, ще се проведе работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, на която ще се представи информация за дейността на ОИЦ Хасково през 2019 г. и планираните събития по проекта през 2020г, както и...

Областен информационен център – Хасково проведе информационно събитие по актуални процедури по ОПОС

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 21.11.2019 г. (четвъртък), Областен информационен център гр. Хасково проведе публично информационно събитие за представяне на процедура Споделена визия за екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България и процедура Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове по ОП Околна среда. Срещата се проведе в офиса на ОИЦ Хасково и бе насочена към представители на местната власт, юридически лица с нестопанска цел...

Върни се в началото на страницата