Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща с младите хора от община Тополовград

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 02.03.2020 г. (понеделник), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Тополовград публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване на младите хора с техните права в ЕС с бъдещето...

Областен информационен център – Хасково организира информационни срещи с младите хора от община Тополовград

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 02.03.2020 г. (понеделник), от 13:00 часа, в СУ Д-р Петър Берон гр. Тополовград, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково, и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС в...

Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща с младите хора от община Ивайловград

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 26.02.2020 г. (сряда), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Ивайловград публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване на младите хора с техните права в ЕС с бъдещето...

Областен информационен център – Хасково организира информационни срещи с младите хора от община Ивайловград

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 26.02.2020 г. (сряда), от 12:00 часа, в СУ Христо Ботев, гр. Ивайловград, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково, и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС в България...

Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща с младите хора от община Маджарово

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 25.02.2020 г. (вторник), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Маджарово публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване на младите хора с техните права в ЕС с бъдещето...

Областен информационен център – Хасково организира информационни срещи с младите хора от община Маджарово

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 25.02.2020 г. (вторник), от 13:00 часа. в СУ Димитър Маджаров, гр. Маджарово, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково, и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС в България...

Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща с младите хора от община Харманли

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 24.02.2020 г. (понеделник), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Харманли публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване на младите хора с техните права в ЕС с бъдещето...

Областен информационен център – Хасково организира информационни срещи с младите хора от община Харманли

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 24.02.2020 г. (понеделник), от 13:10 часа, в СУ Неофит Рилски гр. Харманли, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково, и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС в България...

Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща с младите хора от община Любимец

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 18.02.2020 г. (вторник), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Любимец публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма Еразъм+, запознаване на младите хора с техните права в ЕС с бъдещето...

Областен информационен център – Хасково организира информационни срещи с младите хора от община Любимец

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 18.02.2020 г. (вторник), от 13:30 часа, в СУ Желязко Терпешев, гр. Любимец, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково, и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС в България...