СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА : „ЮРИСКОНСУЛТ“ – СЪГЛАСУВАНЕ, ИЗГОТВЯНЕ НА СПЕЦИФ. И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Юрисконсулт- Съгласуване, изготвяне на специф.и методика за оценка в Община Хасково. Въз основа на Протокол от 06.08.2019г., на комисия назначена със Заповед 1264/06.08.2019г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността:Юрисконсулт- Съгласуване, изготвяне на специф.и методика за оценка, при Община Хасково и на основание Чл.21...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА : „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ“ – ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Старши юрисконсулт- Подготовка на документи за обществени поръчки в Община Хасково. Въз основа на Протокол от 06.08.2019г., на комисия назначена със Заповед 1263/06.08.2019г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Старши юрисконсулт- Подготовка на документи за обществени поръчки, при Община Хасково и на основание Чл.21 от...

КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ ЗА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА – Детска градина № 16 „Славейче“

КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР Въз основа на протокол № 3 от 31.07.2019 година на комисия, назначена със Заповед №1180/19.07.2019 г. на Кмета на Община Хасково: I . ЗА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА Детска градина № 16 Славейче , град Хасково На основание утвърдените със заповед №864 от 19.06.2019година, Правила запровеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на...

КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ ЗА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА – Детска градина по изкуствата

КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР Въз основа на протокол № 3 от 31.07.2019 година на комисия, назначена със Заповед №1179/19.07.2019 г. на Кмета на Община Хасково: I . ЗА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА Детска градина по изкуствата, град Хасково На основание утвърдените със заповед №864 от 19.06.2019година, Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на...

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността „Юрисконсулт”– Съгласуване, изготвяне на специф. и методики за оценка

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Юрисконсулт Съгласуване, изготвяне на специф. и методики за оценка в сектор Обществени поръчки в Община Хасково. 1.Изисквана минимална степен за завършено образование: магистър...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА ПО ИЗКУСТВАТА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА ПО ИЗКУСТВАТА - ГР. ХАСКОВО Въз основа на Протокол №1 от 23.07.2019г., на комисия назначена със Заповед №1179/19.07.2019г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за длъжността: Директор на Детска градина по изкуствата гр. Хасково се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати: Допуснати: ЯНКА АРСОВА...

КОНКУРС за държавен служител за заемане на длъжността „Старши юрисконсулт” – Подготовка на документи за обществени поръчки

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Старши юрисконсулт Подготовка на документи за обществени поръчки в сектор Обществени поръчки в Община Хасково. 1.Изисквана минимална степен за завършено образование: магистър 2...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДГ №16 „СЛАВЕЙЧЕ“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДГ №16 СЛАВЕЙЧЕ, ГР. ХАСКОВО Въз основа на Протокол №1 от 23.07.2019г., на комисия назначена със Заповед №1180/19.07.2019г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за длъжността: Директор на Детска градина №16 Славейче гр. Хасково се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати: Допуснати: КРАСИМИРА СТОЕВА НЕВЕНА ЧЕЛЕБИЕВА...

КОНКУРС за “Директор” на Общински детски градини на територията на Община Хасково.

На основание чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал.5 и ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ и Заповед № 864 от 19.06.2019 г., на Кмета на Община Хасково ОБЯВЯВА КОНКУРС За Директор на Общински детски градини на територията на община Хасково, както следва: 1. Детска градина № 16 Славейче, ул. Св.Св.Кирил и...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Ръководител на сектор Вътрешен одит“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: Ръководител на сектор Вътрешен одит в Община Хасково. Въз основа на Протокол от 22.04.2019г., на комисия, назначена със Заповед № 515/18.04.2019 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Ръководител на сектор Вътрешен одит в Община Хасково и на основание Чл.21 от Наредба за провеждане на...