КОНКУРС за “Директор” на Общински детски градини на територията на Община Хасково.

На основание чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал.5 и ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ и Заповед № 864 от 19.06.2019 г., на Кмета на Община Хасково ОБЯВЯВА КОНКУРС За Директор на Общински детски градини на територията на община Хасково, както следва: 1. Детска градина № 16 Славейче, ул. Св.Св.Кирил и...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Ръководител на сектор Вътрешен одит“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: Ръководител на сектор Вътрешен одит в Община Хасково. Въз основа на Протокол от 22.04.2019г., на комисия, назначена със Заповед № 515/18.04.2019 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Ръководител на сектор Вътрешен одит в Община Хасково и на основание Чл.21 от Наредба за провеждане на...

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността “Ръководител на сектор вътрешен одит”

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Ръководител на сектор вътрешен одит в Община Хасково. 1.Изисквана минимална степен за завършено образование: магистър 2.Професионално направление, по което е придобито образованието:...

Списък с допуснати и недопуснати кандидати, за длъжността: Гл.експерт „Счетоводител“, в Дирекция “ФСДБ” при Община Хасково.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Главен експерт Счетоводител в Дирекция Финансово-счетоводни дейност и бюджет , при Община Хасково Въз основа на Протокол от 25.01.2019г., на комисия назначена със Заповед № 128/24.01.2019 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Главен експерт Счетоводител в Дирекция Финансово-счетоводни дейност и бюджет, при Община Хасково и на...

Списък с допуснати и недопуснати кандидати, за длъжността: Гл.експерт „Бюджет“, в Дирекция “ФСДБ” при Община Хасково.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Главен експерт Бюджет в Дирекция Финансово-счетоводни дейност и бюджет , при Община Хасково Въз основа на Протокол от 25.01.2019г., на комисия назначена със Заповед № 127/24.01.2019 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Главен експерт Бюджет в Дирекция Финансово-счетоводни дейност и бюджет , при Община Хасково и на...

Списък с допуснати и недопуснати кандидати, за длъжността: Гл.експерт „Отопление и вентилация“, в Дирекция “АГСИ” при Община Хасково.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Главен експерт Отопление и вентилация в Дирекция Архитектура,градоустройство,строителство и инвестиции , при Община Хасково Въз основа на Протокол от 28.01.2019г., на комисия назначена със Заповед № 126/24.01.2019 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Главен експерт Отопление и вентилация в Дирекция Архитектура,градоустройство,строителство и...

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: Началник на отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт“, в Дирекция “ХДОН” при Община Хасково.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Началник отдел Образование, култура, младежки дейности, спорт в Дирекция Хуманитарни дейности и обслужване на населението , Община Хасково Въз основа на Протокол от 23.01.2019г., на комисия назначена със Заповед № 116/22.01.2019 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Началник отдел Образование, култура, младежки дейности, спорт в Дирекция...

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: Началник на отдел „Здравеопазване и социални дейности“, в Дирекция “ХДОН” при Община Хасково.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Началник отдел Здравеопазване и социални дейности в Дирекция Хуманитарни дейности и обслужване на населението , Община Хасково Въз основа на Протокол от 23.01.2019г., на комисия назначена със Заповед № 117/22.01.2019 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Началник отдел Здравеопазване и социални дейности в Дирекция Хуманитарни дейности...

Конкурс за държавен служител за длъжността: Главен експерт „Бюджет“, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности и бюджет"

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Главен експерт Бюджет, Дирекция Финансово-счетоводни дейности и бюджет в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър 2. Професионална област, по която...

Конкурс за държавен служител за длъжността: Главен експерт „Счетоводител“, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности и бюджет"

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Главен експерт Счетоводител, Дирекция Финансово-счетоводни дейности и бюджет в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър 2. Професионална област, по която...