Покана за провеждане на церемония "Първа копка"

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦЕРЕМОНИЯ ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТ СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДКРЕПА В ОБЩНОСТТА, ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА В ГРАД ХАСКОВО, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020 ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ХАСКВО ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ Уважаеми дами и господа, Имаме удоволствието да Ви поканим на церемония Първа копка за...

Проект „СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДКРЕПА В ОБЩНОСТТА, ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА В ГРАД ХАСКОВО“

ДОГОВОР №BG16RFOP001-5.002-0001-C01 Проект СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДКРЕПА В ОБЩНОСТТА, ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА В ГРАД ХАСКОВО ОБЩА СТОЙНОСТ: 569591,81 лв., от които: 484153,04 лв. от ЕФРР 85438,77 лв. от националния бюджет НАЧАЛНА ДАТА: 01.11.2018 г. КРАЙНА ДАТА: 01.11.2020 г. ОСНОВНА ЦЕЛ: Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура...

Върни се в началото на страницата