Проект „Европа – наследство и бъдеще“ завърши с успешно реализиране на дейностите и постигане на зададените цели и приоритети

Проект Европа наследство и бъдеще, финансиран от Европейския съюз по програмата Европа за гражданите, Направление 2: Мярка 2.1 Побратимяване на градове, завърши с успешно реализиране на дейностите и постигане на зададените цели и приоритети. Участие: В проекта участие взеха 177 граждани, от които 78 са от град Шатийон сюр - Ендр, Франция, 27 от град Комотини, Гърция, 55 от град Онещ, Румъния, 17 от...

Община Хасково с проект финансиран от Европейската комисия за втора поредна година

Община Хасково за втора поредна година изпълнява проект финансиран от Европейската комисия с максималната възможна сума за проекта 25 хиляди евро. Проектът е Европа наследство и бъдеще, финансиран от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура към Европейската Комисия по програма Европа за гражданите, Мярка Побратимяване на градове. Партньори на община Хасково са общини от Франция, Гърция, Румъния, Португалия и Великобритания. Около 200 души предимно...

Върни се в началото на страницата