Свободно работно място за длъжността „социален работник“ в ДЦСХ - Хасково

Дневен център за стари хора Хасково ОБЯВЯВА подбор за длъжността социален работник на половин работен ден I. Описание на дейността: Работни места: социален работник 1 бр. на щат Място на работа: Социална услуга в общността Дневен център за стари хора Хасково Характер на работата: Дневна грижа за възрастни хора. Осъществява приемането, пребиваването и предоставянето на социални услуги на потребителите на ДЦСХ; Води установената задължителна документация за...

Свободно работно място за длъжността „медицинска сестра“ в ДЦСХ-Хасково

Дневен център за стари хора Хасково ОБЯВЯВА подбор за длъжността медицинска сестра на половин работен ден I. Описание на дейността: Работни места: медицинска сестра 1 бр. на щат Място на работа: Социална услуга в общността Дневен център за стари хора Хасково Характер на работата: Организира, ръководи, контролира и участва в осъществяване на медицинското обслужване на потребителите на социалната услуга и води установената задължителна документация за този...