КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „медицинска сестра“ в ДЦСХ

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността медицинска сестра на половин работен ден в Дневен център за стари хора Хасково според постигнатия брой точки на интервюто (11 въпроса с максимален брой точки 99) № КАНДИДАТ (собствено, бащино и фамилно име) ОБЩА ОЦЕНКА КЛАСИРАНЕ 1. Величка Стоянова Георгиева 91 т. 1 2. Соня Иванова Иванова 50 т. 2 С класирания на първо място кандидат ще се сключи...

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „социален работник“ в ДЦСХ

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността социален работник на половин работен ден в Дневен център за стари хора Хасково според постигнатия брой точки на интервюто (11 въпроса с максимален брой точки 99) № КАНДИДАТ (собствено, бащино и фамилно име) ОБЩА ОЦЕНКА КЛАСИРАНЕ 1. Петранка Кирева Стойкова 88 т. 1 2. Десислава Тенчева Динкова 53 т. 2 С класирания на първо място кандидат ще се сключи...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността „социален работник” на половин щат в Дневен център за стари хора – Хасково

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността социален работник на половин щат в Дневен център за стари хора Хасково Въз основа на Протокол от 25.05.2018г. на комисия, определена със Заповед № 7/21.05.2018г. на Управителя на Дневен център за стари хора Хасково за провеждане на подбор на кандидати за свободно работно място на...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността „медицинска сестра” на половин щат в Дневен център за стари хора – Хасково

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността медицинска сестра на половин щат в Дневен център за стари хора Хасково Въз основа на Протокол от 25.05.2018г. на комисия, определена със Заповед № 7/21.05.2018г. на Управителя на Дневен център за стари хора Хасково за провеждане на подбор на кандидати за свободно работно място на...

Свободно работно място за длъжността „социален работник“ в ДЦСХ - Хасково

Дневен център за стари хора Хасково ОБЯВЯВА подбор за длъжността социален работник на половин работен ден I. Описание на дейността: Работни места: социален работник 1 бр. на щат Място на работа: Социална услуга в общността Дневен център за стари хора Хасково Характер на работата: Дневна грижа за възрастни хора. Осъществява приемането, пребиваването и предоставянето на социални услуги на потребителите на ДЦСХ; Води установената задължителна документация за...

Свободно работно място за длъжността „медицинска сестра“ в ДЦСХ-Хасково

Дневен център за стари хора Хасково ОБЯВЯВА подбор за длъжността медицинска сестра на половин работен ден I. Описание на дейността: Работни места: медицинска сестра 1 бр. на щат Място на работа: Социална услуга в общността Дневен център за стари хора Хасково Характер на работата: Организира, ръководи, контролира и участва в осъществяване на медицинското обслужване на потребителите на социалната услуга и води установената задължителна документация за този...