Проведе се трета техническа среща по проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/.

На 28 юни 2018 г. в гр. Ксанти, Гърция се проведе трета техническа среща по проект Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион /SOCIAL FORCES/. Домакин на събитието бе Търговско-промишлена палата Ксанти, Гърция. По време на срещата партньорите се запознаха с прогреса по отделните работните пакети и предстоящите действия, които ще бъдат предприети при изпълнението на дейностите, заложени...

Втора техническа среща по проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/.

На 22 март 2018 г. в град Хасково се проведе втора техническа среща по проект Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион /SOCIAL FORCES/. Домакин на събитието бе Хасковската търговско-промишлена палата с председател г-н Янчо Янев . На нея присъстваха представители от: Агенцията за развитие на област Родопи (Гърция)- Водещ партньор . Община Хасково Камара в Ксанти ГНОСИ АНАПТИКС Камара...

Първа работна среща между партньорите по проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/

На 14.12.2017 г. в град Комотини (Гърция) се проведе първата работна среща по проект Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион /SOCIAL FORCES/, финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция България 2014-2020. По време на срещата бяха обсъдени отговорностите и задълженията на партньорите по отношение на изпълнение на проектните дейности, напредъка по проекта и предстоящите...

„Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/

На 18 октомври 2017 г. се сключи договор за БФП № B2. 9c. 04, с наименование на проекта Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион /SOCIAL FORCES/, финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция България 2014-2020 Договорът е с продължителност 24 месеца, а общата стойност на проекта е 563 589, 10 евро. Общата цел на проекта е...

Върни се в началото на страницата