Първа работна среща между партньорите по проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/

На 14.12.2017 г. в град Комотини (Гърция) се проведе първата работна среща по проект Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион /SOCIAL FORCES/, финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция България 2014-2020. По време на срещата бяха обсъдени отговорностите и задълженията на партньорите по отношение на изпълнение на проектните дейности, напредъка по проекта и предстоящите...

„Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/

На 18 октомври 2017 г. се сключи договор за БФП № B2. 9c. 04, с наименование на проекта Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион /SOCIAL FORCES/, финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция България 2014-2020 Договорът е с продължителност 24 месеца, а общата стойност на проекта е 563 589, 10 евро. Общата цел на проекта е...

Върни се в началото на страницата