Проведе се пета техническа среща по проект „SOCIAL FORCES“

На 14 юни 2019 г. в гр. Солун, Гърция се проведе пета техническа среща по проект Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион /SOCIAL FORCES/. Домакин на събитието бе Македонският университет в Солун. По време на срещата бяха обсъдени напредъкът на проекта по отношение на изпълнение на проектните дейности и предстоящите стъпки, които трябва да бъдат предприети, както и...

Община Хасково взе участие в четвърта техническа среща по проект „SOCIAL FORCES“

Община Хасково взе участие в четвърта техническа среща по проект SOCIAL FORCES На 14 март 2019 г. в град Хасково се състоя четвъртата техническа среща по проект Повишаване на социално-предприемаческия дух чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион /SOCIAL FORCES/, финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция България 2014-2020. Като партньор по проекта Община Хасково взе участие в срещата организирана от Съюз...

Кръгла маса на тема „Социално предприемачество – проблеми, предизвикателства и перспективи”, организирана от Община Хасково се проведе на 22 февруари (петък) 2019 г. в областния град.

Кръгла маса на тема Социално предприемачество проблеми, предизвикателства и перспективи, организирана от Община Хасково се проведе на 22 февруари (петък) 2019 г. в областния град. Форумът се организира по проект: Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион(SOCIAL FORCES), финансиран по програма за трансгранично сътрудничествоИнтеррег VA Гърция България 2014 2020. В събитието участие взеха представители на местната и държавна...

ПОКАНА ЗА КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ: „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“/SOCIAL FORCES/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Хасковов партньорство с Регионална Агенция за Развитие на Родопи С.А., Гърция, Търговско промишлена палата на Ксанти, Палата на Драма, Сдружение ГНОСИ АНАПТИКСИАКИ, Македонски Университет, Гърция, Хасковска търговско-промишлена палата, Съюз за възстановяване и развитие, Хасково, ПУ Паисий Хилендарски изпълнява проект Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион/SOCIAL FORCES/, в рамките на Договор B2.9c...

Община Хасково организира КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ: „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“/SOCIAL FORCES/

На 22 февруари (петък) 2019 г. от 10.00 часа в хотел Родопи в гр. Хасково ще се проведе Кръгла маса на тема Социално предприемачество проблеми, предизвикателства и перспективи, организирана от Община Хасково по проект: Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион(SOCIAL FORCES), финансиран по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег VA Гърция България 2014 2020. В рамките на...

Проведе се събитие по откриване и Информационен ден по проект SOCIAL FORCES в гр. Комотини, Гърция.

На 10 декември 2018 г. бе проведено Събитие по откриване и Информационен ден по проект Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион/SOCIAL FORCES/, финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция България 2014-2020 в гр. Комотини, Гърция. Срещата бе организирана от водещия партньор Агенцията за развитие на област Родопи (Гърция), с цел да допринесе за ефективното изпълнение на проекта...

Проведе се трета техническа среща по проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/.

На 28 юни 2018 г. в гр. Ксанти, Гърция се проведе трета техническа среща по проект Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион /SOCIAL FORCES/. Домакин на събитието бе Търговско-промишлена палата Ксанти, Гърция. По време на срещата партньорите се запознаха с прогреса по отделните работните пакети и предстоящите действия, които ще бъдат предприети при изпълнението на дейностите, заложени...

Втора техническа среща по проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/.

На 22 март 2018 г. в град Хасково се проведе втора техническа среща по проект Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион /SOCIAL FORCES/. Домакин на събитието бе Хасковската търговско-промишлена палата с председател г-н Янчо Янев . На нея присъстваха представители от: Агенцията за развитие на област Родопи (Гърция)- Водещ партньор . Община Хасково Камара в Ксанти ГНОСИ АНАПТИКС Камара...

Първа работна среща между партньорите по проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/

На 14.12.2017 г. в град Комотини (Гърция) се проведе първата работна среща по проект Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион /SOCIAL FORCES/, финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция България 2014-2020. По време на срещата бяха обсъдени отговорностите и задълженията на партньорите по отношение на изпълнение на проектните дейности, напредъка по проекта и предстоящите...

„Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/

На 18 октомври 2017 г. се сключи договор за БФП № B2. 9c. 04, с наименование на проекта Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион /SOCIAL FORCES/, финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция България 2014-2020 Договорът е с продължителност 24 месеца, а общата стойност на проекта е 563 589, 10 евро. Общата цел на проекта е...