КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „Социален работник“ в ДЦДМУ "Марина"

КЛАСИРАНЕ на кандидати за заемане на длъжност СОЦИАЛЕН РАБОТНИК в Дневен център за деца и младежи с увреждания Марина гр. Хасково...

Свободно работно място за длъжността „логопед“

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИС УВРЕЖДАНИЯ МАРИНА ОБЯВЯВА свободно работно място за длъжността логопед на пълен работен ден Място на работа- Дневен център за деца и младежи с уврежданияМарина, гр. Хасково, ул.Славянска 52 Кратко описание на длъжността - оказва помощ на деца със забавяне в езиково-говорното развитие или нарушения в комуникацията, предизвикани от различни причини. Работи за развиване на комуникативни способности на детето, формиране...