На 16.11.2018 г. от 17.00 часа в концертната зала на ОП „Младежки център“ се проведе концерт на детските градини по проект „Равни в старта“, финансиран от ЦОИДУЕМ по случай „Ден на толерантността“.

На 16.11.2018 г. от 17.00 часа в концертната зала на ОП Младежки център се проведе концерт на детските градини по проект Равни в старта, финансиран от ЦОИДУЕМ по случай Денна толерантността. В събитието взеха участие деца от три детски градини ДГ № 1 Ян Бибиян, ДГ № 11 Елхица и ДГ № 19 Щурче. Всички участници получиха атрактивни книжки и заразиха с доброто...

На 16.11.2018 г. от 17:00 в  залата на ОП „Младежки център“ ще се проведе празник на детските градини по проект  „Равни в старта“

На 16.11.2018 г. от 17:00 в залата на ОП Младежки център ще се проведе празник на детските градини по проект Равни в старта, финансиран от ЦОИДУЕМ по случай Денна толерантността. Събитието ще обхване деца от три детски градини ДГ № 1 Ян Бибиян, ДГ № 11 Елхица и ДГ № 19 Щурче. Предвидени са награди за всички участници....

Мултикултурно събитие по проект "Равни в старта"

Участниците в проект Равни в старта финансиран от ЦОИДУЕМ имат удоволствието да Ви поканят на мултикултурно събитие по случай 21май - междукултурен ден на културното многообразие за диалог и развитие. Дата: 21май 2018 година Начало:17:30 часа Място: Драматичен театър Иван Димов гр. Хасково...

Детски спортен празник

Участниците в проект Равни в старта финансиран от ЦОИДУЕМ имат удоволствието да Ви поканят на детски спортен празник по случай 17 май - Денят на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта. Дата: 15 май 2018 година Начало:17:30 часа Място: Спортна зала Спартак гр. Хасково...

Пресконференция по проект "Равни в старта"

Днес, 24.10.2017 г., в Община Хасковосе проведе встъпителна пресконференцияпо проект Равни в стартафинансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. С презентацията, изготвена за събитието, може да се запознаете от прикачения документ....

Пресконференция по проект "Равни в старта"

Община Хасково Ви кани на: ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект РАВНИ В СТАРТА финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ от Центъра за образователна интеграция на децата и етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/, Договор №БС-33.16-2-012/03.10.2017г; ОЧАКВАМЕ ВИ в конферентната зала на 2 етаж, гр. Хасково, площад Общински № 1 на 24 октомври 2017 г. (вторник) от 12:00 часа За повече информация: Катя Терзиева - Гл...

Община Хасково подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по проект „Равни в старта”

На 03.10.2017г. бе подписан договор № БС-33.16-2-012/ 03.10.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по проект Равни в старта, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът ще се осъществи от Община Хасково, като се предвижда дейностите да бъдат реализирани в осем детски градини на територията на град Хасково. Проект Равни в старта има за цел...