#EUinmyRegion

Проект Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково е избран от Европейската комисия за популяризиране на постигнатите резултатите чрез разпространение на рекламни картички с реализираните обекти по инициативата#EUinmyRegion. Приложено може да се запознаете със снимките, които са избрани за отпечатване под формата на рекламни пощенски картички....

ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА ЧРЕЗ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ И ВЪТРЕШНО-КВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА В ГРАД ХАСКОВО“

Виж прикачения файл!...

ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА ЧРЕЗ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ И ВЪТРЕШНО-КВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА В ГРАД ХАСКОВО“

ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково Между Община Хасково и Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020, на 26.04.2017 год. е подписан Административендоговор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година по...

Благоустрояване на междублокови пространства за над 3,7 милиона лева стартира днес в Хасково

Благоустрояване на междублокови пространства за над 3,7 милиона лева започна днес в Хасково. Средствата са по ОП Региони в растеж проект Градска среда. Символичната първа копка по започване на строителството бе направена в квартал Бадема. В кв Бадема изпълнител на строителните работи е ДЗЗД Обединение за красиво Хасково. Мястото, което ще се благоустрои е между блокове 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14...

Текуща информация по проект

ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково На 26.04.2017 год. между Община Хасково и Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020, се подписа Административендоговор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година по...

Върни се в началото на страницата