Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПУР и ПР на УПИ I, кв. 549, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Кичка Тенчева Илиева, Анка Осянова Илиева, Кирил Георгиев Илиев, Иван Георгиев Илиев, Жечка Желева Димитрова, Ангел Желев Димитров

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Милен Георгиев Гаврилов с последен известен административен адрес: гр.София, като собственик на сграда с идентификатор №77195.723.237.1, гр. Хасково; - Надка Александрова Дечева с неизвестен административен адрес, като съсобственик на поземлени имоти с идентификатори №77195...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПУР и ПР на УПИ I, кв. 549, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Гълъбка Атанасова Пулева, н-ци на Никола Тодоров Марков, Красимира Павлова Грозева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Милен Георгиев Гаврилов с последен известен административен адрес:гр.София, като собственик на сграда с идентификатор №77195.723.237.1, гр. Хасково; - Надка Александрова Дечева с неизвестен административен адрес, като съсобственик на поземлени имоти с идентификатори №77195.723...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПУР и ПР на УПИ I, кв. 549, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Златка Стоянова Иванова, Грозданка Илиева Илиева, Иван Илиев Илиев, Иван Стоев Илиев, Донка Делчева Илиева, Маргарита Тенчева Илиева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Милен Георгиев Гаврилов с последен известен административен адрес: гр.София, като собственик на сграда с идентификатор №77195.723.237.1, гр. Хасково; - Надка Александрова Дечева с неизвестен административен адрес, като съсобственик на поземлени имоти с идентификатори №77195...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПУР и ПР на УПИ I, кв. 549, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Люба Христонова Иванова, Стамен Генков Стамов, Милена Генкова Стамова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Дончо Николов Пеев с неизвестен административен адрес, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.723.284 и на сграда с идентификатор 77195.723.284.1 , гр. Хасково; - Иванко Милушев Костов с неизвестен административен адрес, като собственик...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПУР и ПР на УПИ I, кв. 549, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Василка Иванова Текелиева, Жак Муше Габонна, Димитър Ставрев, н-ци на Данчо Дамянов Йорданов, Васил Атанасов Сербезов, Надка Георгиева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Дончо Николов Пеев с неизвестен административен адрес, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.723.284 и на сграда с идентификатор 77195.723.284.1 , гр. Хасково; - Иванко Милушев Костов с неизвестен административен адрес, като собственик...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПУР и ПР на УПИ I, кв. 549, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Милен Георгиев Гаврилов, Надка Александрова Дечева, Лидия Стефанова Коева-Минкова, Иван Николов Илиев, Здравко Николов Илиев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Милен Георгиев Гаврилов с последен известен административен адрес: гр.София, като собственик на сграда с идентификатор №77195.723.237.1, гр. Хасково; - Надка Александрова Дечева с неизвестен административен адрес, като съсобственик на поземлени имоти с идентификатори №77195...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПУР и ПР на УПИ I, кв. 549, гр. Хасково. Заинтересовани лица: КБУ „Димитър Захариев“ , Ганка Кирева Чепилова, Митю Иванов Георгиев, К. Христозов, Искра Георгиева Атанасова, Светла Георгиева Атанасова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Дончо Николов Пеев с неизвестен административен адрес, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.723.284 и на сграда с идентификатор 77195.723.284.1 , гр. Хасково; - Иванко Милушев Костов с неизвестен административен адрес, като собственик...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПУР и ПР на УПИ I, кв. 549, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Дончо Николов Пеев, Иванко Милушев Костов, н-ци на Стою Янков Стоев, Георги Калинов Примов, Рахел Натан Холоран, Иван Георгиев Текелиев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Дончо Николов Пеев с неизвестен административен адрес, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.723.284 и на сграда с идентификатор 77195.723.284.1 , гр. Хасково; - Иванко Милушев Костов с неизвестен административен адрес, като собственик...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПУР и ПР на УПИ I, кв. 549, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Иван Желев Димитров, Райна Иванова Дърмонева, Стефка Иванова Дърмонева, Янка Иванова Папазова, Желязко Илчев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Милен Георгиев Гаврилов с последен известен административен адрес: гр.София, като собственик на сграда с идентификатор №77195.723.237.1, гр. Хасково; - Надка Александрова Дечева с неизвестен административен адрес, като съсобственик на поземлени имоти с идентификатори №77195...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП - ПЗ за ПИ №77195.702.430, ж.р. „Кенана“, кв.1037 гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 Ю-75-2/22.07.2019г. е издадена Заповед №1345/12.08.2019г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за застрояване за ПИ №77195.702.430, ж.р. Кенана, кв.1037 гр. Хасково. С плана за застрояване за ПИ №77195.702.430, кв. 1037...