РЕШЕНИЯ от проведеното общо събрание на сдружението за управление на отпадъците - регион Хасково - за общините Хасково, Димитровград, Минерални бани

1. Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Хасково дава съгласие за използване от Община Димитровград на финансови средства от отчисления по чл.64 от ЗУО за разходите извършени през 2018 год. и 2019 год. в размер на 667 281,26 лв. с ДДС за предварително третиране на постъпващите в РЦТНО Гарваново количества битови отпадъци от територията на община Димитровград, за сепариране, отделяне на рециклируемите...

Авиопръскане с биологичен препарат за борба с листоврътка по дъбовите насаждения в Лесопарк Кенана

ОБЩИНА ХАСКОВО Уведомяваме Ви, че в периода от 04.05.2018 г. до 05.05.2018 г., в зависимост от метеорологичните условия, ще се извърши авиопръскане на дъбовите насаждения на територията на Лесопарк Кенана, за борба с вредители листоврътка. За пръскане ще се използва препарата Форей 48Б. В тази връзка е необходимо да предприемете необходимите предпазни мерки....

Община Хасково - изменение на параметрите на разрешително за водовземане

Съобщение, съгласно чл.75, ал.1 по ЗВ за открита процедура за изменение на параметрите на рзрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Олу дере, в землището на село Тракиец, община Хасково, област Хасково, с цел - водоснабдяване за аквакултури - рибарници и водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения - охлаждане на казан за производство на ракия. Виж прикачения файл!...

Авиопръскане с биологичен препарат за борба с листоврътка по дъбовите насаждения в Лесопарк "Кенана"

Уведомяваме Ви, че в периода от 15.05.2017 г. до 19.05.2017 г., в зависимост от метеорологичните условия, ще се извърши авиопръскане на дъбовите насаждения на територията на Лесопарк Кенана, за борба с вредители листоврътка. За пръскане ще се използват следните препарати Димилин 480 СК и Акаризин. В тази връзка е необходимо да предприемете необходимите предпазни мерки....