Информация за изпълнените мерки заложени в Плана за действие към Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община Хасково

Докладваните мерки са за референтната 2015 година....

Актуализация на Програмата за намаляване емисиите (ФПЧ10 и ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Хасково ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2015-2020 Хасково

Актуализация на Програмата за намаляване емисиите (ФПЧ10 и ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Хасково ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2015-2020 Хасково...

Върни се в началото на страницата