Община Хасково сключи договор за Избор на консултант

На 27.07.2009 г. Община Хасково сключи договор за "Избор на консултант за осъществяване на контрол и координация, правно обслужване и повишаване на общественото съзнание на проект „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково” с “Консорциум Еко Авалон” ООД. Основната цел на Консултантския екип ще бъде свързана с подпомагане на дейността на Община Хасково по цялостно управление, контрол и координация на проект „Интегрирано управление на...

Първият доклад на експертите доказа необходимостта от разширение на депото край с. Гарваново

ПЪРВИЯТ ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТИТЕ ДОКАЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РАЗШИРЕНИЕ НА ДЕПОТО КРАЙ С. ГАРВАНОВО Готов е първият доклад за управление на отпадъците в регион Хасково, изготвен от фирма „БТ инженеринг”, която спечели  обществената поръчка за предпроектни проучвания за разширението на регионалното депо в с. Гарваново. На 400 страници, докладът дава детайлна информация, необходима за прединвестиционното проучване за физическото, демографското, социално-икономическото, законовото и техническото състояние на управлението на...

Анализ и оценка на риска на депата за битови отпадъци в общините Хасково, Димитровград и Минерални бани

Проект „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково” Процедура N BG161РO005/08/2.30/01/03 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти на приоритетна ос 2 на ОП “Околна среда 2007-2013” Анализ и оценка на риска на депата за битови отпадъци в общините Хасково, Димитровград и Минерални бани, партньори по проект „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково” Информация, представена на пресконференция на 05.03.2010г. Как изпълнението...

Върни се в началото на страницата