Среща за сключване на Договор за възлагане на Обществена поръчка по проекта

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд На 23 май 2013г. в Община Хасково се проведе среща за сключването на Договор №134/23.05.2013г. за възлагане на Обществена поръчка за „Осигуряване на информация и публичност по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково” с „Медиа спот” ЕООД. На срещата...

Прояви в рамките на проекта

ПроектОтворен достъп до пътищата за осигуряване на безопасност / SAFE ROADSОбласт на интервенция: 2.1. Развитие на пътната и железопътната мрежаДоговор No. В2.21.05 / 15.05.2013   10.09.2014г. Община Хасково изпълнява проект „Roads Open Access To Deliver Safety“/Safe Roads в партньорство с Община Орестиада, Гърция по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013“. Бюджетът на проекта...

Работна среща по проекта в град Солун

ПроектИнтегрирани зелени градове / InGreenCi – В2.11.04Област на интервенция: 1.1. Защита, управление и промотиране на природните ресурсиДоговор No. B2.11.04 / 20.03.2012   15.12.2012г. В рамките на проект “Интегрирани зелени градове / InGreenCi” по Оперативна програма “Европейско териториално сътрудничество Гърция–България 2007-2013”, представители на Община Хасково взеха участие в конференция и работна среща, които се проведоха на 12...

Среща на партньорите в град Хасково

ПроектИнтегрирани зелени градове / InGreenCi – В2.11.04Област на интервенция: 1.1. Защита, управление и промотиране на природните ресурсиДоговор No. B2.11.04 / 20.03.2012   25.03.2013г. В изпълнение на проект “Интегрирани зелени градове / InGreenCi”, на 21.03.2012г. в гр.Хасково се проведе среща на партньорите по проекта - Община Хасково, Община Солун, Техническа камара на Гърция –...

Форум за общинската пътна мрежа и безопасността на пътя

ПроектОтворен достъп до пътищата за осигуряване на безопасност / SAFE ROADSОбласт на интервенция: 2.1. Развитие на пътната и железопътната мрежаДоговор No. В2.21.05 / 15.05.2013   21.08.2015г. В изпълнение на проект „Roads Open Access To Deliver Safety“/Safe Roads, по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013“, на 20 август 2015г. Община Хасково проведе финален форум...

Върни се в началото на страницата